Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Inspektorem Ochrony Danych w LO Nr III jest Pan Tomasz Gorczycki.
Prosimy kontaktować się pod adresem tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl


Profil teatrologiczny

Klasa powstała z myślą o pasjonatach teatru, którzy potrafią połączyć obowiązki szkolne i zajęcia warsztatowe. Pozwala przeżyć przygodę z teatrem i, zgodnie z zainteresowaniami uczniów, zgłębić wiedzę na wybranych fakultetach. Klasa funkcjonuje od 1989 r. Ukończyło ją siedem roczników. Jesteśmy zdobywcami trzech Złotych Masek – głównej nagrody najważniejszego w kraju Festiwalu Teatrów Młodzieżowych. Ucząc się w klasie teatrologicznej, uczestniczysz w:

  • warsztatach teatralnych
  • wyjściach do teatru
  • sesjach teatrologicznych
  • organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty Wybryk.

Zainteresowani klasą teatrologiczną mogą wybrać jedną ze ścieżek edukacyjnych:

  • matematyczno – fizyczną
  • humanistyczną.

W ramach tej samej klasy istnieje możliwość zamiany ścieżek edukacyjnych, np. uczeń realizujący profil humanistyczny może w uzasadnionym przypadku, na ustalonych zasadach zrezygnować z wcześniej wybranej specjalizacji i przejść do profilu matematyczno – fizycznego i odwrotnie.

galeria

plakat

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2018”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”