Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

OFERTA PRACY w LO nr III

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu zaprasza do składania ofert  pracy od 1 września 2106 na stanowisku nauczyciela:

Matematyki -  w wymiarze 15h tygodniowo
Fizyki - w wymiarze 1/2 etatu
Języka angielskiego - w wymiarze 1/2 etatu.  

Wymagane studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z przedmiotem. Oczekiwane osiągnięcia na polu naukowym lub edukacyjnym zgodnym z przedmiotem, znajomość prawnych aspektów pracy nauczyciela w tym podstawy programowej, choćby niewielkie doświadczenie w pracy w zawodzie nauczyciela.
Oferty prosimy składać w sekretariacie lub drogą drogą e-mailową sekretariat@lo3.wroc.pl .
Informacje można uzyskać w sekretariacie LO Nr III przy ul. Składowej 5 w godzinach od 8.00 do 15.30.

MECZE MATEMATYCZNE i zawody NABÓJ 2016

Niezwykłe sukcesy odnieśli nasi uczniowie w Dolnośląskich Meczach Matematycznych  wygrywając na poziomie wojewódzkim i krajowym. Znakomitą postawę i umiejętności zaprezentowali także w światowych zawodach matematycznych Nabój zdobywając bardzo wysokie miejsca w kategorii "Europa" i "Polska" oraz zdobywając I miejsca (w obu grupach wiekowych) we Wrocławiu.
Wielkie gratulacje dla Uczniów, dla Kapitanów Drużyn z Grzegorzem Ciesielskim na czele oraz najwyższe słowa uznania dla Opiekunki trójkowych talentów Pani dr Agnieszki Kazun.
Czytajcie gorące wiadomości o tych wydarzeniach (po kliknięciu linku, trzeba otworzyć plik z listy). Do zobaczenia także są zdjęcia.

RANKING PERSPEKTYW STEM 2016

Nasze Liceum zajęło pozycję 7 i znalazło się w gronie laureatów. Ranking STEM obejmuje maturę i wyniki olimpiad z przedmiotów ścisłych.
W części ściśle maturalnej Rankingu zajęliśmy 3 miejsce w Polsce ustępując jedynie warszawskiemu Staszicowi i Akademickiemu Liceum z Torunia.
Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom - Absolwentom, uczniom - Olimpijczykom z wszystkich klas, całemu Gronu Pedagogicznemu z Nauczycielami matematyki, fizyki, informatyki, chemii i biologii na czele.
Radość dzielę z Rodzicami naszych Wychowanków.

UWAGA KANDYDACI do LO nr III

Drodzy Kandydaci do Trójki! 
Zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty obowązują w tym roku 2 terminy rekrutacyjne:

  • do dnia 28 czerwca (do godz. 15.00) składacie podania w ramach REKRUTACJI ZASADNICZEJ (tzw. I nabór)
  • do dnia 1 sierpnia (do godz. 15.00) możecie złożyć podanie o przyjęcie do szkoły  w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (tzw. II nabór). Możecie także złożyć zgłoszenie na test kwalifikacyjny do klas objętych innowacją. II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych i przebiega na takich samych zasadach jak I nabór. Dotyczy to także dostępności czyli prawa udziału w II naborze.

Liczba wolnych miejsc dostępnych w II naborze jest uzależniona od liczby kandydatów, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia do szkoły w I-szym naborze (nie złożą oryginałów dokumentów). Prognozowaną liczbę wolnych miejsc podamy w dniu 11 lipca. Ponieważ urzędowy  termin potwierdzeń mija nieco później (26 lipca), dlatego liczba ta będzie mieć charakter orientacyjny. 

Informuję także, że Zarządzeniem Dyrektora LO nr III, zmieniony został Regulamin Rekrutacji w części dotyczącej harmonogramu rekrutacji (Załącznik nr 5 do Regulaminu). Zaktualizowany Harmonogram Rekrutacji dostępny jest w zakładce REKRUTACJA 2016/2017.
To samo Zarządzenie Dyrektora wprowadza niewielkie zmiany w Załączniku nr 4 do Regulaminu Rekrutacji "Wykazy olimpiad, konkursów i zawodów" (patrz zakładka REKRUTACJA 2016/2017). Zmiany dostosowują nasz Regulamin do  postanowień Zarządzenia nr 16/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającego Zarządzenie nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 r.

Testy do klas innowacyjnych - wyniki i wgląd

UWAGA KANDYDACI!
Wyniki testów są opublikowane na niniejszej stronie oraz w szkole w formie "zakodowanej".
Wgląd do testów dla osób zainteresowanych odbędzie się 13 maja 2016 wg następującego porządku:
Klasa matematyczna: godzina 12.00-13.30, sala numer 4 - parter, p. A. Kazun, p. Aneta Buraczewska.
Klasa architektoniczna: godzina 11.00-12.30, sala numer 7 - parter, p. Hanna Łopuszańska.
[ 1 ] 2 3 4 ... Ω »

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2016”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”