Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW 2016

Nasze Liceum zostało sklasyfikowane na 12 miejscu w Polsce w dorocznym Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw.
klasyfikacji maturalnej, uwzględniającej wyniki matury obowiązkowej i matury z przedmiotów rozszerzonych, zajęliśmy 5 miejsce w  Polsce oraz uzyskaliśmy najlepszy wynik w województwie dolnośląskim w tej kategorii.
W "podrankingu" olimpijskim" - miejsce 21 w Polsce oraz  2 miejsce w województwie dolnośląskim.
Liceum Ogólnokształcące nr III otrzymało ponadto specjalny DYPLOM dla szkoły, w której uczniowie wybrali na egzaminie maturalnym największą liczbę przedmiotów rozszerzonych w Polsce.
Po raz 4 w historii Szkoły i historii rankingu znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych szkół - laureatów (miejsce w pierwszej 15-tce).
Cieszy szczególnie wynik maturalny, na który złożyła się praca wszystkich absolwentów i nauczycieli.
Gratuluję aktualnym Uczniom, ubiegłorocznym Absolwentom, Olimpijczykom -Absolwentom i aktualnym Uczniom-Olimpijczykom.
Dziękuję naszym Profesorom i wszystkim Pracownikom Szkoły.
Wszystkim życzę dalszej satysfakcji z pracy i współpracy, a nade wszystko radości z nauki i poznawania świata.

Najlepszy nauczyciel wychowania fizycznego 2016

Wczoraj, w czasie uroczystej Gali Dolnośląskiej w Narodowym Forum Muzyki wręczono nagrody w  63. Plebiscycie Gazety Wrocławskiej na najlepszego sportowca i trenera  na Dolnym Śląsku.
W tym roku przyznano również nagrody w kategorii najlepszego nauczyciela wychowania fizycznego .
I miejsce w tej kategorii, Puchar i Nagrodę za zwycięstwo w Plebiscycie zdobyła Pani Profesor Bożena Brunner - Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu.
Gratulujemy serdecznie Pani Profesor!

START KOŁA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Uwaga uczniowie.
Od II semestru rozpoczynają się w naszym Liceum zajęcia koła poświęconego sztucznej inteligencji. Na koło zapisywać się mogą uczniowie nie tylko z klas informatycznych ale wszystkich klas.
Na kole dowiecie się:
- Czym jest jest sztuczna inteligencja, a czym sieci neuronowe oraz jak budować i uczyć małe modele zainspirowane biologicznymi mózgami
- Poznacie algorytmy genetyczne, czyli to, jak ewolucja pomaga nam rozwiązywać codzienne problemy
- Dowiecie się jak właściwie komputer postrzega świat w postaci obrazów.
Na kole odbywać się będą wykłady Pracowników Naukowych z Katedry Inteligencji Obliczeniowej Politechniki Wrocławskiej. Będziecie także mogli realizować własne projekty, które będą miały szansę zakwalifikować się (być zaprezentowane) na II Dolnośląskich Warsztatach Młodych Informatyków w dniu 15 czerwca 2016 (Politechnika Wrocławska).
Spotkania odbywać się będą w soboty, w godzinach 9:00 do 11:00 w sali 28.
Zapisy w dni 05.01.16 oraz 12.01.16 w sali informatycznej 28 w godzinach od 7:30 do 16:30 u Pana Prof. Michała Spytkowskiego.
Zapraszamy.

NOWY STATUT LO nr III

W dniu 26 listopada 2015r Rada Pedagogiczna uchwaliła  nowy Statut Liceum. Zmiany w Statucie związane są z nową ustawą o systemie oświaty, obowiązującą od 1 września 2015.
Strona 8 – zdefiniowano terminy podziału roku szkolnego (semestralne i roczne)
Strona 13 – określono terminy  klasyfikacji śródrocznej i rocznej obejmujące: informowanie o ocenach przewidywanych, ustalanie ocen (nauczyciele), zatwierdzanie/uchwalanie ocen klasyfikacyjnych przez Radę Pedagogiczną 
Strona 17 i 18 – wprowadzono definicje: oceny prognozowanej, oceny przewidywanej (śródrocznej i rocznej), oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej) oraz doprecyzowano ich formalny związek 
Strona 18 i 19 – uzupełniono Satut o zapisy precyzujące  opis/sposób poprawiania sprawdzianów oraz określające tryb udostępniania prac i innej dokumentacji pedagogicznej uczniom i ich rodzicom
Strona 20 - opisano zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, a także weryfikację oceny klasyfikacyjnej zachowania w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez ucznia lub jego rodziców.

Złoty Karton - PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy II OKP "O Złoty Karton LO nr III" składają serdeczne podziękowania Sponsorom i Sojusznikom Konkursu:
Wydziałowi Edukacji UM Wrocławia, Hostelowi Mleczarnia, restauracji Gryz.li, Cafe Rozrusznik, Pizza Station, Narodowemu Forum Muzyki, Operze Wrocławskiej, Teatrowi Współczesnemu, Teatrowi Polskiemu, Teatrowi Lalek, Kinu Nowe Horyzonty, Multikinu Arkady Wrocławskie, Multikinu Pasaż Grunwaldzki oraz Biuru Literackiemu Wrocław.
                                                  DZIĘKUJEMY!

[ 1 ] 2 3 4 ... Ω »

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2016”.

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”