Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Stypendium naukowe w dziedzinie języków obcych

Dwaj uczniowie klas I matematyczno-fizycznych naszej szkoły otrzymali w tym roku stypendium „Świat dla Młodych”  ufundowane przez  wrocławskie, prywatne biuro tłumaczeń Centrum Lokalizacji C&M. Stypendium jest przyznawane uczniom szczególnie uzdolnionym językowo za ich osiągnięcia w tej dziedzinie.

Nasi pierwszoklasiści, Martyna  i Jurek, zostali wybrani z grona wielu kandydatów, ubiegających się w tym roku o stypendium „Świat dla Młodych”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wyrażam uznanie i szacunek dla Zarządu Firmy  C&M za jej inicjatywę wspierającą szanse edukacyjne "młodych ludzi w świecie". Ta inicjatywa jest przykładem, że w świecie tym działalność biznesowa i prospołeczna nie muszą się wykluczać...
Dziękujemy. 

Więcej informacji na stronie Fundatora http://www.cmlocalization.pl/

ZMIANA NUMERU TELEFONICZNEGO SZKOŁY

Od 1 stycznia przechodzimy na nową telefonię stacjonarną(tzw. system VoIP), działajacą w miejskiej sieci internetowej.
Szkoła ma odtąd 1 numer zewnętrzny:
71 798 67 32
Rozmowy są łączone automatycznie po wybraniu numeru wewnętrznego podanego poniżej.
Sekretariat - 100
Wicedyrektor - 102
Biblioteka - 130
Pedagog - 140

Oferta pracy w III LO - KADRY/PŁACE

Dyrektor LO nr III we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTY do spraw kadrowo-płacowych.
Ogłoszenie i wymagania konkursowe znajdują się w biuletynie BIP na stronie Wrocławia. Treść ogłoszenia (pobierz) jest dostępna także w holu szkoły.
Zapraszam wszytkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami kompetencyjnymi i formalnymi.
Data składania ofert: do 10 grudnia 2014 r., godzina 15:00.

WSPÓŁPRACA z UNIWERSYTETEM

30 czerwca 2014 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego a Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.
Umowa tworzy formalną podstawę prawną dla blisko już  50 - letniej współpracy  pomiędzy Uczelnią i naszym Liceum. Jest też wyrazem  bliskości celów i wspólnoty myślenia o edukacji - tej akademickiej i tej preakademickiej - obecnej w polityce obu Szkół.
Więcej na ten temat w artykule na stronie Wydziału Matematyki i Informatyki. Tekst Umowy znaduje się w tym miejscu.

Nowy rok szkolny w LO nr III

Uczniów, Rodziców i Nauczycieli proszę o zapoznanie się z informacjami organizacyjnym znajdującymi w MATERIAŁACH "IGLO".
Są to:

HARMONOGRAM INAUGURACJI NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
PLAN LEKCJI DLA KLAS i NAUCZYCIELI
UWAGI DO PLANU wraz z LEGENDĄ (ważne dla uczniów klas I, którzy wraz z PLANEM LEKCJI muszą czytać LEGENDĘ  objaśniającą zapisy dotyczące Bloków Olimpijskich)
LIST DYREKTORA DO UCZNIÓW KLAS I
ZASADY PORZĄDKOWE i LOGISTYKA szkolna (klasy I)
KATALOG DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ
OFICJALNY KALENDARZ MEN ROKU SZKOLNEGO

Wszystkich zapraszam serdecznie na uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego i Galę Olimpijską w dniu 1 września o godzinie 10.00. (klasy I przychodzą do szkoły godzinę wcześniej).
Profesorów naszego LO zapraszam na pierwsze spotkanie Rady Pedagogicznej w dniu 26 sierpnia o godzinie 10.30.  Wcześniej, od godzinie 8.00, odbywają się sesje poprawkowe matury (ustnej i pisemnej)  w LO nr XI oraz wewnętrzne egzaminy w naszym Liceum.

Oczekując wszytkich Państwa: Profesorów, nowych Nauczycieli,, Uczniów, Pierwszoklasistów, Rodzicówi i Absolwentów na uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego  serdecznie Wszystkich pozdrawiam, łącząc wyrazy szacunku

[ 1 ] 2 3 4 ... Ω »

Menu


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2014”.