Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2016/2017

Drodzy Kandydaci do Trójki!
Ogłaszam oficjalnie REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do LO nr III na rok szkolny 2016/2017. 
Oferujemy obecnie 15 wolnych miejsc, o które można się starać w rekrutacji uzupełniającej.
Są to:
- 2 miejsca w klasie architektonicznej I B (30 miejsc)
- 9 miejsc w klasie matematyczno informatycznej I C (30 miejsc)
- 4 miejsca w klasach matematyczno fizycznych I D i I E (60 miejsc)
Podanie o przyjęcie do jednej z wymienionych wyżej klas  w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (tzw. II nabór) należy złożyć do dnia 1 sierpnia (do godz. 15.00). 
W przypadku klasy architektonicznej I B konieczne jest zgłoszenie na test kwalifikacyjny
W naborze mogą wziąć udział WSZYSCY chętni - także kandydaci przyjęci w I-szym naborze do którejś z innych szkół.
Złożenie podania nie wiąże się z ryzykiem utraty miejsca w innym liceum.
II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych, w kwalifikacji Kandydaci posługują się kopiami dokumentów i nie ma potrzeby wycofywania oryginałów z innej szkoły.
Oryginały są dostarczane po ogłoszeniu kwalifikacji do LO III w rekrutacji uzupełniającej.

Pełny program Jubileuszu 70-lecia LO nr III

Drodzy Absolwenci.
Serdecznie zapraszamy na obchody Jubileuszu 70-lecia naszej Szkoły. Szczegółowy program uroczystości i wydarzeń jest dostępny na stronie Jubileuszu w zakładce PROGRAM OBCHODÓW.
Program ma już raczej ostateczną postać i nie będzie się zmieniać.
Czekamy na Was - prosimy o zgłoszenia rejestracyjne (zakładka ZGŁOSZENIA na stronie Jubileuszu).

Szukamy nauczyciela historii

Liceum Ogólnokształcące nr III zatrudni od nowego roku szkolnego nauczyciela historii w wymiarze 1/2 etatu.
Wymagane studia magisterskie z historii, niewielkie doświadczenia zawodowe i entuzjazm pedagogiczny.
Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) proszę składać w sekretariacie ul. Składowa 5 (można też mailowo). Plan zajęć można oglądnąć na IGLO (zajęcia nauczyciela o nazwisku Anna Galar).
 

NOWY PLAN LEKCJI 2016/2017

Uwaga Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Trójki.
Nowy Plan Lekcji - na pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 został opublikowany wraz z komentarzem na IGLO.
Proszę o zapoznanie się. 

REKRUTACJA 2016/2017. WOLNE MIEJSCA

Drodzy Kandydaci do Trójki!

Obecnie (19 lipca, godzina 18.00) mamy  26 miejsc niepotwierdzonych przez kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas.
Mamy zatem 26 potencjalnie wolnych miejsc, o które można się starać w rekrutacji uzupełniającej.
Są to:
- 1 miejsce do klasy matematycznej I A
- 5 miejsc do klasy architektonicznej I B
- 10 miejsc do klasy matematyczno informatycznej I C
- 10 miejs do klas matematycznofizycznych I D i I E

Podanie o przyjęcie do szkoły  w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (tzw. II nabór) możecie złożyć do dnia 1 sierpnia (do godz. 15.00). Możecie także złożyć zgłoszenie na test kwalifikacyjny do klas objętych innowacją. II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych i przebiega na takich samych zasadach jak I nabór. Dotyczy to także dostępności czyli prawa udziału w II naborze.

Podania na II nabór (uzupełniający) można składać już teraz.

Podana wyżej liczba wolnych miejsc dostępnych w II naborze (obecnie 26) może oczywiście ulec zmianie. Ostateczna liczba wolnych miejsc będzie zależeć od tego, ilu kandydatów nie złoży oryginałów dokumentów do 26 lipca 2016r. 

Zapraszamy zatem do śledzenia strony rekrutacyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie można na bieżąco sprawdzać liczbę dostępnych miejsc. Od dnia 26 lipca (po godzinie 15.00) liczba ta będzie obowiązywać w rekrutacji uzupełniającej.

[ 1 ] 2 3 4 ... Ω »

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2016”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”