Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Wyniki rekrutacji do LO nr III 2015/2016

W wyniku rekrutacji uzupełniającej do LO nr III w roku szkolnym 2015/2016 zakwalifikowano:
* 2 uczniów do klasy I E o profilu matematyczno-fizycznym PRÓG PRZYJĘCIA WYNIÓSŁ 85, 4 pkt. rekrutacyjnych
* 6 uczniów do klasy I C o profilu matematyczno - informatycznym PRÓG WYNIÓSŁ 84, 0 pkt.
* 3 uczniów do klasy I F o profilu biologiczno - chemicznym PRÓG 81, 7 pkt.
* 3 uczniów do klasy I D1 o profilu teatrologicznym (sekcja matematyczno – fizyczna) PRÓG  79, 2 pkt.
* 2 uczniów do klasy I A ("uniwersyteckiej") o profilu matematycznym PRÓG 80, 2 pkt.
Informacja imienna jest dostępna w Szkole od czwartku, godzina 11.00 (osobiście lub telefonicznie po podaniu numeru PESEL).
Kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani dostarczyć oryginały dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do godziny 12.00 w dniu 28 sierpnia lub złożyć w sekretariacie (w tym samym terminie) oświadczanie woli podjęcia nauki w naszym Liceum, podpisane przez kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych).
Po tej chwili niezapełnione (ew. zwolnione) miejsca będziemy proponować Kandydatom zajmującym kolejne miejsca na liście.

REKRUTACJA "SIERPNIOWA" do LO III 2015/2016

Zapraszamy do składania podań w ostatniej (sierpniowej) fazie rekrutacji uzupełniającej,  tj. do  dnia 26 sierpnia 2015 roku (do godz. 15.00).

  • do klasy MATEMATYCZNEJ I A - 2 wolne miejsca
  • do klasy ARCHITEKTONICZNEJ I B - brak miejsc
  • do  klasy INFORMATYCZNEJ I C - 6 wolnych miejsc
  • do klasy MAT- FIZ I D1 - 3 wolne  miejsca
  • do klasy MAT - FIZ I E2 wolne miejsca
  • do klasy BIOL - CHEM I F - 3 wolne miejsca

Na wolne miejsca przyjęci zostaną Kandydaci, którzy - zgodnie z  kryteriami rekrutacyjnymi - uzyskają najwyższy wynik punktowy.
Wyniki naboru (zakwalifikowani do LO nr III) ogłosimy w dniu 27 sierpnia ok. godzinie 14.00.
Złożenie oryginałów dokumentów  - najpóźniej do dnia 28 sierpnia do godziny 12.00.
Po tej chwili, niezapełnione miejsca  będziemy proponować Kandydatom zajmującym kolejne miejsca na liście.
Czekamy na Was! 

PROGRAM INAUGURACJI w LO III w dn. 1 IX 2015

8.00-8.45 spotkanie uczniów klas I z Wychowawcą
9.00 – 10.00 Wrocławska Inauguracja roku szkolnego w LO nr III i Gala Olimpijska na boisku szkolnym lub na sali gimnastycznej (deszcz) 
10.00 – 10.30 spotkanie Grona Pedagogicznego z  zaproszonymi Gośćmi
10.30 – 11.15 godzina wychowawcza dla wszystkich klas
11.30     Msza Św. w kościele p/w Św. Bonifacego rozpoczynająca Rok Katechetyczny i Rok Szkolny
02- 09-2015 (środa) 8.15 – planowe lekcje.
Uwaga: Blok Olimpijski dla klas I i nieliczne lekcje zaczynają się o godzinie 7.25 (na lekcji „zerowej”)

ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ 2015/2016

Zapraszam serdecznie na uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego i Galę Olimpijską w LO nr III w dniu 1 września o godzinie 9.00.
Proszę klasy o zajmowanie miejsc zgodnie z podanym schematem.
Klasy I przychodzą do szkoły godzinę wcześniej, tj. na godzinę 8.00.
Serdecznie proszę Pierwszoklasistów o przeczytanie mojego listu. Proszę także o zapoznanie się z kilkoma informacjami praktycznymi na temat „szkolnej logistyki”.
Profesorów naszego LO zapraszam na pierwsze (wyjazdowe) spotkanie Rady Pedagogicznej w dniu 26 sierpnia o godzinie 9.00.

Oczekując Państwa Profesorów, nowych Nauczycieli, Uczniów, Pierwszoklasistów, Rodziców i Absolwentów na uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego w LO nr III serdecznie Wszystkich pozdrawiam, łącząc wyrazy szacunku

Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

Władze LO nr III ogłaszają konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego. Szczegóły dostępne pod adresem http://lo3.wroc.pl/data/Konkurs%20ofert%20na%20sklepik%20szkolny.pdf.

[ 1 ] 2 3 4 ... Ω »

Menu


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2015”.