Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Złota odznaka Sejmiku Dolnośląskiego dla LO nr III


Z radością i nieskrywaną dumą informuję, że Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Pan Paweł Wróblewski działając na mocy Uchwały Sejmiku Dolnośląskiego w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego nadał w dniu 28 września 2017 roku Liceum Ogólnokształcącemu nr III imienia Adama Mickiewicza  we Wrocławiu Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.
Uroczystość odznaczenia Szkoły odbyła się w przeddzień  Święta Komisji Edukacji Narodowej 13 października 2017 r w siedzibie Liceum w czasie uroczystego zebrania Rady Pedagogicznej, w której wzięli udział Przedstawiciele Przewodniczącego Sejmiku  Dolnośląskiego Pani dr Ewa Rzewuska – Radna Sejmiku oraz Pani Anna Brok – Zastępca Dyrektora Kancelarii Sejmiku oraz Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów III LO – Inicjatora i Autora wniosku o odznaczenie .  Mieliśmy przyjemność wysłuchać przemówienia okolicznościowego Pani dr Ewy Rzewuskiej. Laudację na cześć Odznaczonej Szkoły wygłosiła Pani Dyrektor Anna Brok.
Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Sejmiku, wszystkim wymienionym Osobom za ich decyzje, obecność, wypowiedziane słowa. Dziękujemy za niezwykłe Odznaczenie, które przynosi zaszczyt pokoleniom Nauczycieli i Uczniów współtworzących naszą Szkołę – ważną i cenioną placówkę oświatową Dolnego Śląska.

Pożegnanie Pana Profesora Augustyna Kałuży

Z prawdziwym smutkiem zawiadamiam, że  wczoraj 7 października 2017 zmarł wybitny Człowiek, Matematyk, Nauczyciel Trójki Pan Prof. Augustyn Kałuża. 
Śp. Pan Augustyn oprócz tego, że kochał wszystkich uczniów, nauczanie i matematykę, był wielkim sympatykiem Trójki - ludzi i paradygmatu pedagogicznego naszej Szkoły, o czym wielokrotnie mogłem się przekonać w naszych rozmowach....
Uczył w Trójce  jako wykładowca lub jako opiekun naukowy wielu uczniów, nie tylko tych, którzy odnieśli sukcesy już w liceum, ale i takich, którzy później w różny sposób związali swoje życie z matematyką. 
Jeszcze w ub. roku  szkolnym na Jego zajęcia w Instytucie Matematycznym UWr chodzili nasi byli  i obecni uczniowie, także z aktualnej klasy  I matematycznej.

Notka biograficzna o Śp. Prof. Augustynie Kałuży
Urodził się w roku 1948. Laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, absolwent I LO w Zamościu (matura 1967) i studiów matematycznych na UMCS w Lublinie. Nauczyciel w III i XIV LO oraz Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu, wykładowca IM UWr, wieloletni prowadzący Uniwersyteckie Kółka Olimpijskie,wychowawca wielu olimpijczyków, odznaczony medalem LX-lecia Olimpiady Matematycznej.

Dziękujemy za wszystko, Gutku!
Cześć Twojej pamięci.

Michał Głowacki, matematycy LO nr III, wszyscy uczący, cała Trójka.

Patronat Uniwersytetu nad LO nr III


Ważne dla Szkoły wydarzenie miało miejsce w dniu 25 września br. Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim i LO nr III została podpisana (prolongowana) na okres kolejnych 3 lat. Umowa obejmuje  patronat naukowy nad naszymi klasami matematycznymi "uniwersyteckimi" ze strony Pracowników Wydziału Matematyczno - Informatycznego U. Wr. Patronat Uczelni - zgodnie z deklaracją - będzie rozszerzony na klasy informatyczne.
Ze strony Uczelni w uroczystości podpisania Umowy udział wziął Dziekan Wydziału Pan Profesor Tomasz Jurdziński, a także Prodziekani - profesorowie Piotr Biler i Jarosław Byrka oraz Wicedyrektorzy d/s dydaktycznych Instytutów Matematycznego i Informatycznego dr hab. Andrzej Raczyński oraz dr Małgorzata Biernacka.
Nasza reprezentacja widoczna jest na zdjęciu.
Zdjęcie wykonał Michał z klasy III A - matematycznej "uniwersyteckiej".

REFLEKTOR TRÓJKI


Drodzy Absolwenci, szanowni Państwo.
Oddajemy dziś w Wasze ręce Reflektor Trójki. W 1 rocznicę jubileuszu 70-lecia otrzymujemy niezwykłe wydawnictwo. Jest to zapis 25 wykładów wygłoszonych w naszej Szkole przez jej najwybitniejszych Absolwentów - ludzi nauki, artystów, lekarzy, ludzi kultury i biznesu. Absolwenci mówią także o sobie, widzimy ich zdjęcia, a oni sami odkrywają nam cząstkę swojej wiedzy i doświadczenia o świecie i Szkole, którą ukończyli.
Pasjonująca lektura, do której wszystkich "ludzi Trójki" serdecznie zapraszam. Pewną (niewielką) ilość egzemplarzy przeznaczyliśmy do "wolnej sprzedaży". Przewidujemy też możliwość dodruku, po złożeniu przez zainteresowane osoby zamówienia w sekretariacie szkoły.

PLAN LEKCJI 2017/2018 - wersja pełna

Plan lekcji (pełny) w wersji html z odnośnikami i wygodna nawigacją (SALE - NAUCZYCIELE - KLASY) został umieszczony w zakładce Plan lekcji/zastępstwa na tej stronie. Plan znajduje się faktycznie w IGLO w zakładce o tej samej nazwie. Tam też - zastępstwa.
W razie trudności z czytaniem proszę skorzystać z KOMENTARZA AUTORSKIEGO (wersja 2) znajdującego się w MATERIAŁACH IGLO (IGLO/MATERIAŁY/PRZEGLĄDAJ). 
« 1 [ 2 ] 3 4 5 ... Ω »

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2018”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”