Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

PLAN LEKCJI 2017/2018 - wersja pełna

Plan lekcji (pełny) w wersji html z odnośnikami i wygodna nawigacją (SALE - NAUCZYCIELE - KLASY) został umieszczony w zakładce Plan lekcji/zastępstwa na tej stronie. Plan znajduje się faktycznie w IGLO w zakładce o tej samej nazwie. Tam też - zastępstwa.
W razie trudności z czytaniem proszę skorzystać z KOMENTARZA AUTORSKIEGO (wersja 2) znajdującego się w MATERIAŁACH IGLO (IGLO/MATERIAŁY/PRZEGLĄDAJ). 

Diagnostyka edukacyjna w klasach I

W nowych  klasach I (wszystkich) odbędą się na początku roku szkolnego badania diagnostyczne z 4 przedmiotów: języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki oraz języka polskiego (tj. z wszystkich obowiązkowych przedmiotów maturalnych).
Pierwsze dwa badania maja charakter testów zaawansowania i służą dobraniu grupy o odpowiednim (zbliżonym) poziomie zaawansowania.
Diagnozy z matematyki i języka polskiego mają zakres szerszy (ogólnowrocławski) i mają na celu monitorowanie postępów uczniów na "odcinkach": start edukacji licealnej - półmetek (połowa klasy II) - matura (koniec liceum). 
Diagnozy są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i są analizowane imiennie wewnątrz szkoły (przez uczących) oraz na zewnątrz (wyłącznie w sensie statystycznym) przez Departament Edukacji Wrocławia.

Harmonogram diagnoz jest następujący:
wtorek 5 września - 30 minutowe testy z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego
środa 6 września - wrocławska diagnoza z matematyki (45 minut)
czwartek 7 września -  wrocławska diagnoza z języka polskiego (90 minut)

Szczegółowa organizacja testów (przydział sal, godzina rozpoczęcia itp.) będzie ogłoszona w szkole.
Jest bardzo ważne, aby wszyscy uczniowie przystąpili do badań. 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zapraszam serdecznie na uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego i Galę Olimpijską w LO nr III w dniu 4 września o godzinie 9.00.
Proszę klasy o zajmowanie miejsc zgodnie z podanym schematem.
Klasy I przychodzą do szkoły godzinę wcześniej, tj. na godzinę 8.00.
Serdecznie proszę Pierwszoklasistów o przeczytanie mojego listu. Proszę także o zapoznanie się z kilkoma informacjami praktycznymi na temat „szkolnej logistyki”.
Profesorów naszego LO zapraszam na pierwsze (wyjazdowe) spotkanie Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia o godzinie 10.00.
Oczekując Państwa Profesorów, nowych Nauczycieli, Uczniów, Pierwszoklasistów, Rodziców i Absolwentów na uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego w LO nr III serdecznie wszystkich pozdrawiam, łącząc wyrazy szacunku 
Michał Głowacki

04-wrze -2017 (poniedziałek)
Uroczysta Inauguracja nowego roku szkolnego
godz. 8.00 spotkanie uczniów klas I z Wychowawcą
godz. 9.00 ogólna inauguracja roku szkolnego i szkolna gala olimpijska 
godz. 10.15 godzina wychowawcza dla wszystkich klas
godz. 11.30  Msza Św. w kościele p/w Św. Bonifacego rozpoczynająca Rok Katechetyczny i Rok Szkolny

05- wrze-2017 (wtorek)
8.15 – planowe lekcje
Klasy I piszą testy językowe (tzw. „placement test”):
* z języka angielskiego – na lekcji 4 (początek godzina 11.00) 
* z języka niemieckiego – na lekcji 4 (początek godzina 11.35)

Uwaga: Blok Olimpijski dla klas I i nieliczne lekcje mogą zaczynać się już o godzinie 7.25 (na lekcji „zerowej”).  Proszę sprawdź to w planie swojej klasy.

NOWY PLAN LEKCJI 2017/2018

Uwaga Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Trójki.
Nowy Plan Lekcji - na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 został opublikowany wraz z komentarzem na IGLO.
Proszę o zapoznanie się. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do LO nr III

Uwaga Kandydaci do LO nr III
Ogłaszam oficjalnie REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do LO nr III na rok szkolny 2017/2018. 
Oferujemy obecnie 19 wolnych miejsc, o które można się starać w rekrutacji uzupełniającej.
Są to:
- 7 miejsc w klasie matematycznej I A (uniwersyteckiej)
- 2 miejsca w klasie architektonicznej I B (klasa autorska)
- 4 miejsca w klasie matematyczno informatycznej I C 
- 6 miejsc w klasach matematyczno fizycznych I D i I E.
Do klasy I A i klasy I B przyjmowani są kandydaci, którzy zaliczyli test uzdolnień kierunkowych (matematycznych lub rysunkowych). Wymóg ten nie dotyczy finalistów i laureatów oficjalnych olimpiad przedmiotowych (dla gimnazjów i liceów) oraz laureatów zDolnego Ślązaka.
Podanie o przyjęcie do jednej z wymienionych wyżej klas w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (tzw. II nabór) należy złożyć do dnia 24 lipca do godz. 15.00. 
Formularz podania (wniosku o przyjęcie) znajduje się na tej stronie w zakładce REKRUTACJA 2017/2018 (plik pdf, trzeci od góry na liście). Można także pobrać go w sekretariacie naszego Liceum.
W naborze mogą wziąć udział WSZYSCY chętni - także kandydaci przyjęci w I-szym naborze do innego liceum. Złożenie podania nie wiąże się z ryzykiem utraty miejsca w innym liceum.
II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych. W kwalifikacji Kandydaci posługują się kopiami dokumentów i nie ma potrzeby wycofywania oryginałów z innej szkoły. 
Oryginały są dostarczane po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do LO III w rekrutacji uzupełniającej, co nastąpi  w dniu 14 sierpnia 2017 w godzinach porannych (około 9.00).

« 1 [ 2 ] 3 4 5 ... Ω »

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”