Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

NOWY PLAN LEKCJI 2016/2017

Uwaga Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Trójki.
Nowy Plan Lekcji - na pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 został opublikowany wraz z komentarzem na IGLO.
Proszę o zapoznanie się. 

REKRUTACJA 2016/2017. WOLNE MIEJSCA

Drodzy Kandydaci do Trójki!

Obecnie (19 lipca, godzina 18.00) mamy  26 miejsc niepotwierdzonych przez kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas.
Mamy zatem 26 potencjalnie wolnych miejsc, o które można się starać w rekrutacji uzupełniającej.
Są to:
- 1 miejsce do klasy matematycznej I A
- 5 miejsc do klasy architektonicznej I B
- 10 miejsc do klasy matematyczno informatycznej I C
- 10 miejs do klas matematycznofizycznych I D i I E

Podanie o przyjęcie do szkoły  w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (tzw. II nabór) możecie złożyć do dnia 1 sierpnia (do godz. 15.00). Możecie także złożyć zgłoszenie na test kwalifikacyjny do klas objętych innowacją. II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych i przebiega na takich samych zasadach jak I nabór. Dotyczy to także dostępności czyli prawa udziału w II naborze.

Podania na II nabór (uzupełniający) można składać już teraz.

Podana wyżej liczba wolnych miejsc dostępnych w II naborze (obecnie 26) może oczywiście ulec zmianie. Ostateczna liczba wolnych miejsc będzie zależeć od tego, ilu kandydatów nie złoży oryginałów dokumentów do 26 lipca 2016r. 

Zapraszamy zatem do śledzenia strony rekrutacyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie można na bieżąco sprawdzać liczbę dostępnych miejsc. Od dnia 26 lipca (po godzinie 15.00) liczba ta będzie obowiązywać w rekrutacji uzupełniającej.

MECZE MATEMATYCZNE i zawody NABÓJ 2016

Niezwykłe sukcesy odnieśli nasi uczniowie w Dolnośląskich Meczach Matematycznych  wygrywając na poziomie wojewódzkim i krajowym. Znakomitą postawę i umiejętności zaprezentowali także w światowych zawodach matematycznych Nabój zdobywając bardzo wysokie miejsca w kategorii "Europa" i "Polska" oraz zdobywając I miejsca (w obu grupach wiekowych) we Wrocławiu.
Wielkie gratulacje dla Uczniów, dla Kapitanów Drużyn z Grzegorzem Ciesielskim na czele oraz najwyższe słowa uznania dla Opiekunki trójkowych talentów Pani dr Agnieszki Kazun.
Czytajcie gorące wiadomości o tych wydarzeniach (po kliknięciu linku, trzeba otworzyć plik z listy). Do zobaczenia także są zdjęcia.

RANKING PERSPEKTYW STEM 2016

Nasze Liceum zajęło pozycję 7 i znalazło się w gronie laureatów. Ranking STEM obejmuje maturę i wyniki olimpiad z przedmiotów ścisłych.
W części ściśle maturalnej Rankingu zajęliśmy 3 miejsce w Polsce ustępując jedynie warszawskiemu Staszicowi i Akademickiemu Liceum z Torunia.
Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom - Absolwentom, uczniom - Olimpijczykom z wszystkich klas, całemu Gronu Pedagogicznemu z Nauczycielami matematyki, fizyki, informatyki, chemii i biologii na czele.
Radość dzielę z Rodzicami naszych Wychowanków.

UWAGA KANDYDACI do LO nr III

Drodzy Kandydaci do Trójki! 
Zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty obowązują w tym roku 2 terminy rekrutacyjne:

  • do dnia 28 czerwca (do godz. 15.00) składacie podania w ramach REKRUTACJI ZASADNICZEJ (tzw. I nabór)
  • do dnia 1 sierpnia (do godz. 15.00) możecie złożyć podanie o przyjęcie do szkoły  w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (tzw. II nabór). Możecie także złożyć zgłoszenie na test kwalifikacyjny do klas objętych innowacją. II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych i przebiega na takich samych zasadach jak I nabór. Dotyczy to także dostępności czyli prawa udziału w II naborze.

Liczba wolnych miejsc dostępnych w II naborze jest uzależniona od liczby kandydatów, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia do szkoły w I-szym naborze (nie złożą oryginałów dokumentów). Prognozowaną liczbę wolnych miejsc podamy w dniu 11 lipca. Ponieważ urzędowy  termin potwierdzeń mija nieco później (26 lipca), dlatego liczba ta będzie mieć charakter orientacyjny. 

Informuję także, że Zarządzeniem Dyrektora LO nr III, zmieniony został Regulamin Rekrutacji w części dotyczącej harmonogramu rekrutacji (Załącznik nr 5 do Regulaminu). Zaktualizowany Harmonogram Rekrutacji dostępny jest w zakładce REKRUTACJA 2016/2017.
To samo Zarządzenie Dyrektora wprowadza niewielkie zmiany w Załączniku nr 4 do Regulaminu Rekrutacji "Wykazy olimpiad, konkursów i zawodów" (patrz zakładka REKRUTACJA 2016/2017). Zmiany dostosowują nasz Regulamin do  postanowień Zarządzenia nr 16/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającego Zarządzenie nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 r.

« 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 ... Ω »

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”