Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

REKRUTACJA DO LO nr III 2016/2017

Uwaga Kandydaci.
Ostateczny termin składania oryginałów dokumentów w rekrutacji uzupełniającej mija w piątek 26 sierpnia o godzinie 12.00. Złożenie w terminie oryginałów stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.
Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 29 sierpnia ok. godziny 10.00.
W razie wolnych miejsc, po tym terminie, miejsce w szkole będziemy proponować kandydatom znajdującym się na listach rezerwowych do poszczególnych klas. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2016/2017

Drodzy Kandydaci do Trójki!
Ogłaszam oficjalnie REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do LO nr III na rok szkolny 2016/2017. 
Oferujemy obecnie 15 wolnych miejsc, o które można się starać w rekrutacji uzupełniającej.
Są to:
- 2 miejsca w klasie architektonicznej I B (30 miejsc)
- 9 miejsc w klasie matematyczno informatycznej I C (30 miejsc)
- 4 miejsca w klasach matematyczno fizycznych I D i I E (60 miejsc)
Podanie o przyjęcie do jednej z wymienionych wyżej klas  w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (tzw. II nabór) należy złożyć do dnia 1 sierpnia (do godz. 15.00). 
W przypadku klasy architektonicznej I B konieczne jest zgłoszenie na test kwalifikacyjny
W naborze mogą wziąć udział WSZYSCY chętni - także kandydaci przyjęci w I-szym naborze do którejś z innych szkół.
Złożenie podania nie wiąże się z ryzykiem utraty miejsca w innym liceum.
II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych, w kwalifikacji Kandydaci posługują się kopiami dokumentów i nie ma potrzeby wycofywania oryginałów z innej szkoły.
Oryginały są dostarczane po ogłoszeniu kwalifikacji do LO III w rekrutacji uzupełniającej.

Pełny program Jubileuszu 70-lecia LO nr III

Drodzy Absolwenci.
Serdecznie zapraszamy na obchody Jubileuszu 70-lecia naszej Szkoły. Szczegółowy program uroczystości i wydarzeń jest dostępny na stronie Jubileuszu w zakładce PROGRAM OBCHODÓW.
Program ma już raczej ostateczną postać i nie będzie się zmieniać.
Czekamy na Was - prosimy o zgłoszenia rejestracyjne (zakładka ZGŁOSZENIA na stronie Jubileuszu).

Szukamy nauczyciela historii

Liceum Ogólnokształcące nr III zatrudni od nowego roku szkolnego nauczyciela historii w wymiarze 1/2 etatu.
Wymagane studia magisterskie z historii, niewielkie doświadczenia zawodowe i entuzjazm pedagogiczny.
Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) proszę składać w sekretariacie ul. Składowa 5 (można też mailowo). Plan zajęć można oglądnąć na IGLO (zajęcia nauczyciela o nazwisku Anna Galar).
 

NOWY PLAN LEKCJI 2016/2017

Uwaga Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Trójki.
Nowy Plan Lekcji - na pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 został opublikowany wraz z komentarzem na IGLO.
Proszę o zapoznanie się. 

« 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 ... Ω »

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”