Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Inspektorem Ochrony Danych w LO Nr III jest Pan Tomasz Gorczycki.
Prosimy kontaktować się pod adresem tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl


Patronat Uniwersytetu nad LO nr III


Ważne dla Szkoły wydarzenie miało miejsce w dniu 25 września br. Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim i LO nr III została podpisana (prolongowana) na okres kolejnych 3 lat. Umowa obejmuje  patronat naukowy nad naszymi klasami matematycznymi "uniwersyteckimi" ze strony Pracowników Wydziału Matematyczno - Informatycznego U. Wr. Patronat Uczelni - zgodnie z deklaracją - będzie rozszerzony na klasy informatyczne.
Ze strony Uczelni w uroczystości podpisania Umowy udział wziął Dziekan Wydziału Pan Profesor Tomasz Jurdziński, a także Prodziekani - profesorowie Piotr Biler i Jarosław Byrka oraz Wicedyrektorzy d/s dydaktycznych Instytutów Matematycznego i Informatycznego dr hab. Andrzej Raczyński oraz dr Małgorzata Biernacka.
Nasza reprezentacja widoczna jest na zdjęciu.
Zdjęcie wykonał Michał z klasy III A - matematycznej "uniwersyteckiej".

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2018”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”