Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Inspektorem Ochrony Danych w LO Nr III jest Pan Tomasz Gorczycki.
Prosimy kontaktować się pod adresem tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl


Pożegnanie Pana Profesora Augustyna Kałuży

Z prawdziwym smutkiem zawiadamiam, że  wczoraj 7 października 2017 zmarł wybitny Człowiek, Matematyk, Nauczyciel Trójki Pan Prof. Augustyn Kałuża. 
Śp. Pan Augustyn oprócz tego, że kochał wszystkich uczniów, nauczanie i matematykę, był wielkim sympatykiem Trójki - ludzi i paradygmatu pedagogicznego naszej Szkoły, o czym wielokrotnie mogłem się przekonać w naszych rozmowach....
Uczył w Trójce  jako wykładowca lub jako opiekun naukowy wielu uczniów, nie tylko tych, którzy odnieśli sukcesy już w liceum, ale i takich, którzy później w różny sposób związali swoje życie z matematyką. 
Jeszcze w ub. roku  szkolnym na Jego zajęcia w Instytucie Matematycznym UWr chodzili nasi byli  i obecni uczniowie, także z aktualnej klasy  I matematycznej.

Notka biograficzna o Śp. Prof. Augustynie Kałuży
Urodził się w roku 1948. Laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, absolwent I LO w Zamościu (matura 1967) i studiów matematycznych na UMCS w Lublinie. Nauczyciel w III i XIV LO oraz Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu, wykładowca IM UWr, wieloletni prowadzący Uniwersyteckie Kółka Olimpijskie,wychowawca wielu olimpijczyków, odznaczony medalem LX-lecia Olimpiady Matematycznej.

Dziękujemy za wszystko, Gutku!
Cześć Twojej pamięci.

Michał Głowacki, matematycy LO nr III, wszyscy uczący, cała Trójka.

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2018”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”