Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Inspektorem Ochrony Danych w LO Nr III jest Pan Tomasz Gorczycki.
Prosimy kontaktować się pod adresem tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl


Złota odznaka Sejmiku Dolnośląskiego dla LO nr III


Z radością i nieskrywaną dumą informuję, że Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Pan Paweł Wróblewski działając na mocy Uchwały Sejmiku Dolnośląskiego w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego nadał w dniu 28 września 2017 roku Liceum Ogólnokształcącemu nr III imienia Adama Mickiewicza  we Wrocławiu Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.
Uroczystość odznaczenia Szkoły odbyła się w przeddzień  Święta Komisji Edukacji Narodowej 13 października 2017 r w siedzibie Liceum w czasie uroczystego zebrania Rady Pedagogicznej, w której wzięli udział Przedstawiciele Przewodniczącego Sejmiku  Dolnośląskiego Pani dr Ewa Rzewuska – Radna Sejmiku oraz Pani Anna Brok – Zastępca Dyrektora Kancelarii Sejmiku oraz Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów III LO – Inicjatora i Autora wniosku o odznaczenie .  Mieliśmy przyjemność wysłuchać przemówienia okolicznościowego Pani dr Ewy Rzewuskiej. Laudację na cześć Odznaczonej Szkoły wygłosiła Pani Dyrektor Anna Brok.
Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Sejmiku, wszystkim wymienionym Osobom za ich decyzje, obecność, wypowiedziane słowa. Dziękujemy za niezwykłe Odznaczenie, które przynosi zaszczyt pokoleniom Nauczycieli i Uczniów współtworzących naszą Szkołę – ważną i cenioną placówkę oświatową Dolnego Śląska.

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2018”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”