REKRUTACJA DO LO nr III 2018/2019 – FINAŁ

Drodzy Kandydaci.

Dobiega końca rekrutacyjny proces.
Kalendarz nadchodzących zdarzeń jest następujący:
  • do 28.08.2018 r. do godziny 14.30 czekamy na potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych wymaganych dokumentów
  • 29 sierpnia o godzinie 10.00 ogłosimy listę przyjętych oraz podamy liczbę ewentualnych wolnych miejsc do każdej z klas (ewentualność ta dotyczy sytuacji, gdy któryś z kandydatów zakwalifikowanych w II-gim naborze nie potwierdzi woli przyjęcia do Szkoły)
  • do 31 sierpnia do godziny 14.30 przyjmujemy podania osób pragnących dostać się do szkoły na wyżej wspomniane, wolne (ewentualnie) miejsca
  • w dniu 7 września 2018 r o godzinie 10.00 ogłosimy listę osób zakwalifikowanych na w/w wolne miejsca. W tym samym dniu do godziny 14.30 oczekujemy potwierdzenia woli przyjęcia w formie oświadczenia o treści “potwierdzam wolę uczęszczania do LO nr III” podpisanego przez Kandydata i/lub Jego/Jej Rodziców
  • 10 września do godziny 15.30 – termin na dostarczenie oryginałów dokumentów kwalifikacyjnych Kandydata.
Uwaga. W procedurze dopełniającej ew. wolne miejsca (wolne po II-gim naborze) nie biorą udziału uczniowie już przyjęci do Szkoły (w I-szym lub w II-gim naborze). Biorą w nim udział wyłącznie kandydaci nieprzyjęci do Szkoły, którzy złożą odpowiedni wniosek we wskazanym wyżej terminie tj. do dnia 31 sierpnia do godziny 14.30.