Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Inspektorem Ochrony Danych w LO Nr III jest Pan Tomasz Gorczycki.
Prosimy kontaktować się pod adresem tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl


Projekty

Tytuł projektu:

„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”

Nr umowy o dofinansowanie:

RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa:

7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie:

7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Poddziałanie:

7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Infrastruktura szkół ogólnokształcących) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu

Przedmiotem Projektu jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni: fizycznej i biologicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr III we Wrocławiu.

Celem projektu jest zapewnienie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie nauk poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr III we Wrocławiu.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Całkowita wartość projektu: 600 000,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 510 000,00 PLN
  • Wkład własny: 90 000,00 PLN

Termin realizacji:

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 25.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2018”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”