Michał Głowacki

Author's posts

Rekrutacja dopełniająca (tzw. III nabór) do LO nr III

Uwaga Kandydaci do LO nr III.

W dniu jutrzejszym, tj. 30 sierpnia ok.  godziny 9.00, ogłosimy listę kandydatów przyjętych (oraz nieprzyjętych) w rekrutacji uzupełniającej.

Woli uczęszczania do naszej Szkoły nie potwierdziło 18 kandydatów.
Oferujemy zatem wolne miejsca
:

11 wolnych miejsc w klasach na podbudowie szkoły podstawowej:

 • w klasie Ap (matematycznej – uniwersyteckiej) – 1 miejsce
 • w klasie Bp (architektonicznej) – 4 miejsca
 • w klasie Cp (matematyczno-informatycznej) – 1 miejsce
 • w klasie Dp (matematyczno-fizycznej) – 5 miejsc


7 wolnych miejsc w klasach na podbudowie szkoły gimnazjalnej:

 • Ag  (matematycznej – uniwersyteckiej) – 3 miejsca
 • Bg (biologiczno-chemicznej) – 2 miejsca
 • Cg (matematyczno-informatycznej) – 2 miejsca

Do dnia 2 września do godziny 14.30 przyjmujemy podania osób pragnących dostać się do szkoły na wyżej wymienione, wolne miejsca.
W dniu 4 września 2019 r ok.  godziny 12.00 ogłosimy listę osób zakwalifikowanych. W dniu następnym, tj. 5 września najpóźniej do godziny 15.00, kandydaci zakwalifikowani powinni złożyć  oświadczenie o treści “potwierdzam wolę uczęszczania do LO nr III”, podpisane przez Kandydata i/lub Jego/Jej Rodziców.
6 września do godziny 15.30 – termin na dostarczenie oryginałów dokumentów kwalifikacyjnych Kandydata.

Uwaga. W procedurze dopełniającej w/w wolne miejsca  mogą brać udział  WSZYSCY chętni, za wyjątkiem  uczniów już przyjętych do naszej Szkoły (w I-szym lub w II-gim naborze). Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest terminowe złożenie podania wraz z wymaganymi załącznikami (o ile nie zostały złożone wcześniej w trakcie rekrutacji do naszej szkoły).

Michał Głowacki

Wakacyjne sukcesy uczniów i uczennic LO nr III

Nasi uczniowie wyróżnili się na forum wrocławskim otrzymując prestiżowe stypendia naukowe oraz na arenie międzynarodowej zdobywając medale.

Stypendystami Wrocławskiego Program Wspierania Uzdolnień „PROMOVERE TALENTA” zostali:

 • Ewa Dobrowolska
 • Anna Łyko
 • Maja Geroska
 • Łukasz Krzempek
 • Krzysztof Olejniczak
 • Mikołaj Poliński

Stypendium będzie wypłacane przez 10 miesięcy od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wśród laureatów *Szkolnego Nobla* znaleźli się:

 • Jakub Piznal
 • Piotr Grosek
 • Iwo Pilecki-Silva

Wybitne sukcesy na arenie międzynarodowej odnieśli:

 • Mateusz Kapusta obecnie III(A) uzyskał brązowy medal na XIII Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, która odbyła się na Węgrzech. Opiekunem jest Pan Paweł Zięba.
 • Jakub Piznal absolwent (2018/19) uzyskał srebrny medal na II Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej, która odbyła się w Sankt Petersburgu (Rosja). Opiekunem jest Pani Marta Helt.
 • W zawodach XVII Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej, która odbyła się na przełomie lipca i sierpnia w Yongin (Korea Płd.) i w której brało udział dwoje uczniów obecnej IIIA, Krzysztof Olejniczak został wyróżniony “wzmianką zaszczytną” (*honourable mention*)!
 • W konkurencji zespołowej dziewcząt drużyna Martyny Szymańskiej uzyskała brązowy medal.

Dla wymienienionych uczniów można tylko wyrazić podziw, pogratulować serdecznie  i życzyć niepoprzestawania na laurach.

Michał Głowacki

PLAN LEKCJI na nowy rok szkolny 2019 / 2020

Uwaga Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice.

UWAGA PIERWSZOKLASIŚCI !

Plan Lekcji na nowy rok szkolny 2019/2020 w wersji pdf jest dostępny w poniższych lokalizacjach.
KOMENTARZ do PLANUproszę o uważne przeczytanie !
Wersja interaktywna Planu Lekcji będzie opublikowana w ZORZY z końcem ostatniego tygodnia wakacji ( na tej stronie w  zakładkce LINKI / ZORZA / PLAN LEKCJI).
Michał Głowacki

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w LO nr III

Drodzy Trójkowicze.
Zapraszam serdecznie na uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego i Galę Olimpijską w LO nr III w dniu 2 września o godzinie 9.00.
Proszę klasy o zajmowanie miejsc zgodnie z podanym schematem.
Uwaga Pierwszoklasiści: klasy I przychodzą do szkoły godzinę wcześniej, tj. na godzinę 8.00.
Serdecznie proszę Pierwszoklasistów o przeczytanie mojego listu oraz o zapoznanie się z kilkoma informacjami praktycznymi na temat „szkolnej logistyki”.
Profesorów naszego Liceum zapraszam na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia o godzinie 9.00 (konferencja wyjazdowa) oraz w dniu 30 sierpnia o godzinie 9.00 (w miejscu).
Oczekując Państwa Profesorów, nowych Nauczycieli, Uczniów, Pierwszoklasistów, Rodziców i Absolwentów na uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego w LO nr III serdecznie wszystkich pozdrawiam, łącząc wyrazy szacunku
Michał Głowacki

OFICJALNE WYNIKI MATURY 2019 r: klasy – całe LO nr III – Wrocław – Dolny Śląsk

Szanowni Państwo.

Wszystkich zainteresowanych  efektami nauki w LO nr III zapraszam na stronę szkoły pod adresem
https://lo3.wroc.pl/matura-2019/   lub do zakładki wyniki -> matura 2019 na tej stronie, gdzie publikujemy wyniki wszystkich naszych klas na tle wyników średnich Wrocławia i Dolnego Śląska.
Dziękuję Maćkowi, który wykonał  dość żmudną i niełatwą analizę statystyczną i techniczną (informatyczną) dostępnych danych.
Analiza obejmuje wszystkie egzaminy maturalne – ustne i pisemne,  rozszerzone i na poziomie podstawowym – zdawane przez naszych absolwentów w tym roku. Na osi poziomej kategorii można znaleźć  liczbę osób zdających dany egzamin (w  klasie, szkole, we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku).
Lektura tych danych jest ciekawa i z pewnością mówi dużo o naszym Liceum.
Zapraszam.

Michał Głowacki

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA. KWALIFIKOWANIE i POTWIERDZANIE WOLI

W dniu 21 sierpnia w godzinach przedpołudniowych ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Lista pojawi się w module rekrutacyjnym prowadzonym przez Wrocław pod adresem rekrutacje.edu.wroclaw.pl  oraz w budynku Szkoły (w formie fizycznego wydruku).

Znalezienie siebie na liście nie jest równoznaczne z przyjęciem do Szkoły.  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest  potwierdzenie przez rodzica/opiekuna kandydata  woli przyjęcia syna/córki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa (Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum) i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Potwierdzenia woli należy dokonać niezwłocznie i nie później niż do 29.08.2019 r. do godz. 15:00.

Michał Głowacki

OFERTY PRACY w LO III na stanowiskach NAUCZYCIELA-BIBLIOTEKARZA oraz PSYCHOLOGA

Dyrektor LO nr III zatrudni z dniem 1 września 2019:
nauczyciela bibliotekarza w wymiarze 1/2 etatu jako drugą osobę w Zespole Bibliotecznym
psychologa szkolnego w wymiarze 1/2 etatu jako drugą osobę w Zespole Wsparcia Pedagogiczno – Psychologicznego.

Zapraszamy do składanie ofert (tradycyjna forma: CV zawodowe, list intencyjny, kopie dokumentów kwalifikacyjnych, dotychczasowe osiągnięcia…) .
Dokumenty można wysłać pocztą na adres Szkoły lub e-mailem na adres sekretariatu z dopiskiem “OFERTA PRACY NA STANOWISKU………”.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 sierpnia 2019.

Michał Głowacki
(dyrektor)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO LO nr III – sprostowanie

Poniższy komunikat jest sprostowaniem komunikatu zamieszczonego w dniu 24 lipca 2019.
Przepraszamy za tę pomyłkę. Zmiany zostały wyróżnione poniżej odmiennym kolorem tła.

Drodzy Kandydaci do LO nr III

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 25 lipca 2019 r w godzinach przedpołudniowych.
Gratuluję uczniom przyjętym. Kandydatów nieprzyjętych zachęcam serdecznie do ubiegania się o jedno z wolnych miejsc w kolejnej fazie naboru.
Liceum przystępuje z dniem dzisiejszym do  REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na rok szkolny 2019/2020.  Oferujemy obecnie 53 wolne miejsca, o które będzie można się starać w rekrutacji uzupełniającej.

Są to następujące wolne miejsca:

dla absolwentów GIM – klasa A(g) matematyczna uniwersytecka – 7 wolnych miejsc
dla absolwentów GIM – klasa B(g) biologiczno chemiczna – 5 wolnych miejsc
dla absolwentów GIM – klasa C(g) matematyczno informatyczna – 15 wolnych miejsc
dla absolwentów GIM – klasa D(g) matematyczno fizyczna  – 7 wolnych miejsc

dla absolwentów SP – klasa A(p) matematyczna uniwersytecka – 2 wolne miejsca
dla absolwentów SP – klasa B(p) matematyczno fizyczno architektoniczna – 2 wolne miejsca
dla absolwentów SP – klasa C(p) matematyczno informatyczna 7 wolnych miejsc
dla absolwentów SP – klasa D(p) matematyczno fizyczna – 8 wolnych miejsc

O miejsca w klasach klas matematycznych uniwersyteckich – klasie A(p) po szkole podstawowej oraz klasie A(g) po szkole gimnazjalnej mogą ubiegać się kandydaci, którzy zaliczyli z wynikiem pozytywnym test uzdolnień kierunkowych.

Testy odbędą się w dniu 1 sierpnia o godzinie 9.00 w budynku LO nr III.
Formularz zgłoszenia na test jest do pobrania w zakładce “Dla kandydatów” na tej stronie lub w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 lipca do godziny 13.00.
Uwaga: kandydaci, którzy zaliczyli test predyspozycji w rekrutacji podstawowej są zwolnieni z testu w rekrutacji uzupełniającej.

W naborze uzupełniającym mogą wziąć udział WSZYSCY chętni – także kandydaci przyjęci w I – szym naborze do innego liceum. Złożenie wniosku nie wiąże się z ryzykiem utraty miejsca w innym liceum.

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy:

 1. w terminie od 26.07.2019 r. do  30.07.2019 r. wygenerować  w systemie rekrutacyjnym wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej /ponadpodstawowej (tak samo, jak podczas pierwszego naboru)
 2. do  30.07.2019 r. do godziny 15.00 złożyć  w szkole I wyboru wydrukowany wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (kryteria społeczne i dodatkowe).

Oryginały dokumentów w rekrutacji uzupełniającej  są dostarczane  po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych, co nastąpi  w dniu 21.08.2019 r około godziny 9:00.

Od 21.08.2019 r. do  29.08.2019 r. do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa (szkoły podstawowej lub gimnazjum) i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

Michał Głowacki

Pożegnane śp. Profesora Franciszka Ferdka

Z wielkim żalem żegnamy śp. Franciszka Ferdka (1930–2019), matematyka, wybitnego pedagoga i metodyka, nauczyciela wielu pokoleń absolwentów wrocławskich liceów, w tym Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza.
Pan Profesor Franciszek Ferdek czas pracy zawodowej w równej mierze poświęcił kształceniu młodzieży i nauczycieli. W latach 1954–61 pracował w IX, XI i I LO we Wrocławiu, potem do roku 1965 w Okręgowym Ośrodku Metodycznym, a następnie do roku 1967 w Studium Nauczycielskim. W latach 1968–76 był pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego; w okresie 1964–66 prowadził klasę matematyczną z nauką programowania w I LO we Wrocławiu, zaś w od roku 1968 do 1976 – autorskie klasy matematyczne w III LO we Wrocławiu (wspólnie ze Stanisławem Fudali).
W Trójce, jako pełnoetatowy nauczyciel matematyki pracował najdłużej – od roku 1973 do 1987, a później, już po przejściu na emeryturę, ciągle w LO nr III, do początku lat 90-tych . Śp. Profesor Franciszek Ferdek jest współautorem programu i organizatorem pierwszej matematycznej klasy „uniwersyteckiej” oraz, na początku lat 80. ubiegłego wieku, pierwszej pracowni komputerowej w III LO (słynne komputery osobiste ZX Spectrum). Śp. Profesor w latach 1969–78 był członkiem Okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej. Był wychowawcą wielu laureatów i finalistów Olimpiady Matematycznej, autorem licznych artykułów o nauczaniu matematyki. W latach 1980–81 stał się współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w województwie wrocławskim oraz założycielem podziemnego pisma „Solidarność Nauczycielska”.
Żegnamy Wspaniałego Człowieka, Nauczyciela, kogoś, kto bez wątpienia współtworzył etos naszego Liceum, bez kogo LO nr III nie byłoby tą samą szkołą.
Liceum Ogólnokształcące, nauczyciele, uczniowie i dyrekcja łączą się dzisiaj uczuciowo z zasmuconym Synem, Córką oraz Wnukami Pana Profesora Franciszka Ferdka.

Michał Głowacki

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej i sekretariatu w okresie wakacji

W okresie wakacyjnym od 8 lipca do 30 sierpnia Kandydaci do klas pierwszych oraz wszyscy Klienci Szkoły mogą korzystać z naszych usług w następujących godzinach:

Komisja Rekrutacyjna – codziennie w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 13.00 z wyjątkiem dnia 16 lipca, gdy Komisja pracuje od godziny 8.00 do 15.00.

Secretariat jest czynny dla Petentów codziennie od godziny 8.00 do 13.00 przez cały okres wakacji. Wyjątek stanowią dni 16 lipca oraz 24 lipca, gdy sekretariat jest otwarty dłużej – do godziny 15.00.

Michał Głowacki – dyrektor