Kontakt

Dyrektor:
mgr Michał Głowacki

Wicedyrektor:
mgr Stefan Inglot

Sekretarz szkoły:
Żaneta Rurarz

Referent d/s uczniów: 
Ewa Pawlak-Kucharska

Adres:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III
im. Adama Mickiewicza

ul. Składowa 5
50-209 Wrocław
tel.: 71 798 67 32

sekretariat: sekretariat@lo3.wroc.pl
administracja strony: admin@lo3.wroc.pl

NIP: 898-18-71-708
REGON: 000205966

Numery wewnętrzne:

  • 100 – sekretariat
  • 102 – Wicedyrektor
  • 103 – specjalista ds. uczniów
  • 110 – kierownik gospodarczy
  • 111 – księgowość
  • 113 – serwerownia
  • 130 – biblioteka szkolna
  • 140 – pedagog szkolny