Kontakt

Dyrektor:
mgr Michał Głowacki

Wicedyrektor:
mgr Stefan Inglot

Sekretarz szkoły:
Żaneta Rurarz

Specjalista ds. sekretariatu uczniowskiego
Ewa Pawlak-Kucharska

sekretariat: sekretariat@lo3.wroc.pl
administracja strony: admin@lo3.wroc.pl

NIP: 898-18-71-708
REGON: 000205966

 

Adres:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III
im. Adama Mickiewicza

ul. Składowa 5
50-209 Wrocław
tel.: 71 798 67 32

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 8:00-14:30
W okresie epidemii:

poniedziałek – piątek 10:00-13:00
W okresie ferii zimowych:
poniedziałek – piątek 8:00-13:30

Numery wewnętrzne:
100 – sekretariat
102 – Wicedyrektor
103 – Specjalista ds. sekretariatu uczniowskiego
110 – kierownik gospodarczy
111 – księgowość
113 – serwerownia
130 – biblioteka szkolna
140 – pedagog szkolny
200 – pokój nauczycielski
201 – pokój nauczycieli wf