Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ www.lo3.wroc.pl

 

Drogi Użytkowniku,

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą portalu www.lo3.wroc.pl.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy organem publicznym i nazywamy się Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza ul. Składowa 5; 50-209 Wrocław (właściciel strony www.lo3.wroc.pl).

W ramach naszej organizacji, w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy zespół odpowiedzialny
za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Kontakt
z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub inspektor@coreconsulting.pl. Adres kontaktowy do Inspektora to: CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam je podczas korzystania z naszej strony internetowej www.lo3.wroc.pl. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego portalu. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości przeglądania stron internetowych portalu www.lo3.wroc.pl.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy te dane osobowe, które są niezbędne w celu korzystania z naszej strony internetowej. Są to przede wszystkim:

 1. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego portalu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*),
 2. numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem,
 3. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu),
 4. historia Twojej komunikacji z nami.

* Czym są pliki cookies ?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości korzystania z naszej strony internetowej.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym portalem. Strona www nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego portalu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak, korzystanie z plików cookies na naszej stronie internetowej odbywa się za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki w celach analitycznych, statystycznych czy dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego portalu za pośrednictwem plików cookies – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem strony www.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, których wymagasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym podwykonawcom, w tym:

 1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
 2. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
 3. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności
 4. agencjom zajmującym się obsługą naszej strony internetowej.

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywać (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

  To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

 2. Prawo do poprawiania danych

  Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Jeżeli uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

 4. Prawo do żądania usunięcia danych

  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z portalu. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych. W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w ramach korzystania z do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem
e-mail tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub inspektor@coreconsulting.pl lub pisząc na adres Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza ul. Składowa 5; 50-209 Wrocław, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw (chyba, że mamy obowiązek przetwarzania tych danych na podstawie obowiązującego prawa lub umowy).

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub inspektor@coreconsulting.pl lub pisząc na adres Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza ul. Składowa 5; 50-209 Wrocław , z dopiskiem „Dane osobowe”.