Rekrutacja 2019/2020 – Szkoły gimnazjalne

Uwaga kandydaci do klasy matematycznej
Wgląd do prac testowych odbywa się 3 czerwca 2019 w godzinach 12.00-13.30 w sali nr 5 na parterze.
Wgląd jest opcjonalny (na życzenie).
Michał Głowacki

Kolor zielony – test zaliczony

Kolor czerwony – test niezaliczony

WYNIKI INDYWIDUALNE KANDYDATÓW (plik Excela do pobrania)

____________________________________________________________________________________________________________

Dokumenty rekrutacji 2019/2020 do pobrania przez kandydatów


Załączniki do Regulaminu Rekrutacji: