Rekrutacja 2019/2020 – Szkoły podstawowe

Uwaga kandydaci do klasy matematycznej
Wgląd do prac testowych odbywa się 3 czerwca 2019 w godzinach 12.00-13.30 w sali nr 5 na parterze.
Wgląd jest opcjonalny (na życzenie).
Michał Głowacki

Kolor czerwony – test niezaliczony

Kolor zielony – test zaliczony

WYNIKI TESTU KWALIFIKACYJNEGO Z MATEMATYKI z dnia 29 maja 2019 do klasy MATEMATYCZNEJ

WYNIKI TESTU DIAGNOSTYCZNEGO z dnia 27 maja 2019 do klasy ARCHITEKTONICZNEJ

________________________________________

Dokumenty rekrutacji 2019/2020 do pobrania przez kandydatów:

Informacja dotycząca testu diagnostycznego dla kandydatów do klasy architektonicznej:

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji :