Rekrutacja 2021/2022

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Drodzy Kandydaci, przygotowaliśmy dla Was 150 miejsc w pięciu klasach pierwszych  – oto one:

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty do rekrutacji

Klasa matematyczna

Matematyka

Fizyka

Trzeci przedmiot do wyboru: informatyka, chemia, geografia, historia

Język angielski 3h

Język niemiecki 2h

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Klasa matematyczno- fizyczno – architektoniczna*

Matematyka

Fizyka

Język angielski 3h

Język niemiecki 2h

Język polski

Matematyka

Fizyka

Język obcy

Klasa matematyczno-informatyczna

Matematyka

Informatyka

Trzeci przedmiot do wyboru: fizyka, chemia, geografia, historia

Język angielski 3h

Język niemiecki 2h

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Klasa matematyczno-fizyczna

Matematyka

Fizyka

Trzeci przedmiot do wyboru: informatyka, chemia, geografia, historia

Język angielski 3h

Język niemiecki 2h

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Klasa biologiczno-chemiczna

Biologia

Chemia

Matematyka

Język angielski 3h

Język niemiecki 2h

Język polski

Matematyka

Biologia

Chemia

*uwaga do klasy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – zgłoszenie na test następuje poprzez złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w terminie ustalonym przez MEN.

Termin testu -12.06.2021 godzina 9.00
Regulamin testu do klasy architektonicznej

REKRUTACJA DO GRUP JĘZYKOWYCH

Nauka języka angielskiego i niemieckiego odbywa się w systemie zajęć międzyoddziałowych w grupach o zróżnicowanych stopniach zaawansowania.

Przydział do grupy zaawansowania jest ustalany na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w pierwszych dniach września na zajęciach z języków obcych.

 

Click to listen highlighted text!