Rekrutacja 2023/2024

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Drodzy Kandydaci, przygotowaliśmy dla Was 160 miejsc w pięciu klasach pierwszych  – oto one:

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty do rekrutacji

Klasa matematyczna uniwersytecka

Matematyka

Fizyka

Trzeci przedmiot do wyboru: informatyka, chemia, biologia, geografia, historia

Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka lub chemia

Klasa architektoniczna politechniczna *

Matematyka

Fizyka

Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Fizyka

Język obcy

Klasa matematyczno-informatyczna

Matematyka

Informatyka

Trzeci przedmiot do wyboru: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia

Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Klasa matematyczno-fizyczna

Matematyka

Fizyka

Trzeci przedmiot do wyboru: informatyka, chemia, biologia, geografia, historia

Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka lub chemia

Klasa biologiczno-chemiczna

Biologia

Chemia

Matematyka

Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Biologia

Chemia

*uwaga do klasy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – zgłoszenie na test następuje poprzez złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w terminie 15.05.2023-31.05.2023 do godziny 15.00

Termin testu – 03.06.2023 godzina 9.00
Termin testu w rekrutacji uzupełniającej – 04.08.2023 godzina 10.00

Termin podania do publicznej wiadomości wyników testu – 06.06.2023
Termin podania do publicznej wiadomości wyników testu  w rekrutacji uzupełniającej – 08.08.2023

Regulamin testu z rysunku

REKRUTACJA DO GRUP JĘZYKOWYCH
Nauka języka angielskiego i niemieckiego odbywa się w systemie zajęć międzyoddziałowych w grupach
o zróżnicowanych stopniach zaawansowania. Przydział do grupy zaawansowania jest ustalany na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w pierwszych dniach września na zajęciach z języków obcych.

Click to listen highlighted text!