Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”; Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł Projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”
Numer Projektu: RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Inspektorem Ochrony Danych w LO Nr III jest Pan Tomasz Gorczycki.
Prosimy kontaktować się pod adresem tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl


Regulaminy

Program Rozwoju Szkoły
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły zawierająca zarys programu wychowawczego, założenia dydaktyczne, charakterystykę głównych kierunków edukacyjnych, opis kierowania zmianą w szkole o dużej tradycji

Program Wychowawczy i Profilaktyczny
Wymagający - Życzliwy - Stymulujący - Twórczy (załącznik nr 1 do Statutu LO Nr III)

Aneks do Programu Wychowawczego
Deklaracja szkolnego programu profilaktyki "Polityka szkoły w sprawach dotyczących alkoholu, bezpieczeństwa i kultury zachowania uczniów w szkole i poza nią" przyjęta na Radzie Pedagogicznej w dniu 23 stycznia 2008

Regulamin Rady Pedagogicznej
Dokument z dnia 11 grudnia 2013

Regulamin Rady Rodziców
Dokument z dnia 27 marca 2008

Plan ewakuacji


Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Przedmiotowego
fragment Statutu Liceum Ogólnokształcącego Nr III


Regulaminy i wnioski dot. wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych
cele działalności turystycznej, założenia organizacyjne, zasady bezpieczeństwa

Załączniki do regulaminu wycieczek szkolnych - dla uczestników
kontrakt uczeń - szkoła, pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych,

Załączniki do regulaminu wycieczek szkolnych - dla organizatorów
karta wycieczki, oświadczenie opiekunów w sprawie bezpieczeństwa uczniów, harmonogram wycieczki, wzór listy uczestników wycieczki

Załączniki do regulaminu wycieczek szkolnych - pozostałe
zasady zachowania uczniów na wycieczce szkolnej, ogólny regulamin kąpieliska - pływalni, regulamin kąpieli i plażowania


Regulaminy i wnioski dot. IPN

czyli Indywidualnego Programu Nauczania

Regulamin IPN z załącznikami

Wniosek o przyznanie IPN


Regulaminy i wnioski dot. ITF

czyli indywidualnego toku nauki z dodatkowego przedmiotu rozszerzonego

Regulamin ITF

Wniosek o przyznanie ITF


Regulaminy pracowni

Regulamin Biblioteki Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Regulamin Pracowni Komputerowej Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Regulamin Sieci Lokalnej i Użytkowania Komputerów Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Regulamin Użytkowania Sieci Bezprzewodowej Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2018”.

WAMAT - producent scen
producent scen

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”