Rekrutacja 2024/2025

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Drodzy Kandydaci, przygotowaliśmy dla Was 150 miejsc w pięciu klasach pierwszych  – oto one:

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty do rekrutacji

Klasa matematyczna uniwersytecka

Matematyka

Fizyka

Trzeci przedmiot do wyboru *: informatyka, chemia, biologia, geografia, historia
Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka lub chemia

Klasa architektoniczna politechniczna **

Matematyka

Fizyka

Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Fizyka

Język obcy

Klasa matematyczno-informatyczna

Matematyka

Informatyka

Trzeci przedmiot do wyboru*: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia

Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Klasa matematyczno-fizyczna

Matematyka

Fizyka

Trzeci przedmiot do wyboru*: informatyka, chemia, biologia, geografia, historia

Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka lub chemia

Klasa biologiczno-chemiczna

Biologia

Chemia

Matematyka

Język angielski 3h i język niemiecki 2h w każdym roku nauki

Język polski

Matematyka

Biologia

Chemia

* nauczanie trzeciego przedmiotu rozszerzonego (wybranego przez ucznia)  jest organizowane w grupach międzyoddziałowych, których liczebność wynosi minimum 10 osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń grupa nie jest tworzona. Uczeń jest obowiązany uczęszczać na zajęcia innego (wskazanego przez siebie) przedmiotu z grupy przedmiotów „do wyboru”.

**do klasy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – zgłoszenie na test następuje poprzez złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w terminie 16.05.2024 – 29.05.2024 do godziny 15.00

Termin testu – 08.06.2024 godzina 9.00
Termin testu w rekrutacji uzupełniającej – 27.07.2024 godzina 9.00

Termin podania do publicznej wiadomości wyników testu – 11.06.2024
Termin podania do publicznej wiadomości wyników testu  w rekrutacji uzupełniającej 28.07.2024

 

REKRUTACJA DO GRUP JĘZYKOWYCH
Nauka języka angielskiego i niemieckiego odbywa się w systemie zajęć międzyoddziałowych w grupach
o zróżnicowanych stopniach zaawansowania. Przydział do grupy zaawansowania jest ustalany na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w pierwszych dniach września na zajęciach z języków obcych.

Skip to content Click to listen highlighted text!