NOWA STRONA LO III

Szanowni Państwo, drodzy Trójkowicze.

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy dziś do Państwa/Waszego użytku nową (oficjalną) witrynę  Liceum Ogólnokształcącego nr III.

Witryna została zbudowana przez Maćka Radeckiego i Konrada Siudzińskiego – uczniów klasy III E, którym składam podziękowanie za wykonanie tej niełatwej pracy. Dziękuję, Maćku! Dziękuję Konradzie!

Dziękuję także Panu Profesorowi Michałowi Spytkowskiemu, który opiekował się całym przedsięwzięciem oraz Panu Andrzejowi Szreterowi, który administruje serwerem, na którym działa strona.

Pragnę wyrazić nadzieję, że nowa witryna i jej strony tematyczne będą się intensywnie i bezpiecznie rozwijać służąc jak najlepiej Uczniom i Szkole.   Sprzyja temu nowoczesny format informatyczny, w którym zaprogramowana została strona. Mam nadzieję, że się sprawdzi w praktyce.

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

Michał Głowacki

PLAN LEKCJI 2018/2019 – wersja HTML

Uwaga Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice.

Plan Lekcji 2018/2019 w wersji „interaktywnej” (HTML) jest dostępny na tej stronie w zakładce ZORZA.

MATURA 2018 – LO na tle Wrocławia i Dolnego Śląska

Szanowni Państwo.

W tym roku (podobnie jak w przeszłości) nasi wszyscy uczniowie zdali maturę.
Wyniki poszczególnych klas i Szkoły na tle wyników liceów województwa dolnośląskiego i Wrocławia prezentujemy na tej stronie w zakładce WYNIKI NAUCZANIA.
Absolwentów, uczniów, kandydatów i wszystkich zainteresowanych zapraszam do przeglądania i analizowania. Materiał jest bardzo ciekawy i może być powodem do uzasadnionej satysfakcji dla całej Trójki i jej sympatyków.

AKTUALIZACJA PLANU LEKCJI 2018/2019

Uwaga Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice.

Nastąpiła aktualizacja Planu Lekcji na nowy rok szkolny 2018/2019.
Plany znowelizowane są dostępne:

WOLNE MIEJSCA W LO nr III

Uwaga Kandydaci do LO nr III.
W dniu  29 sierpnia o godzinie 10.00 ogłosimy listę kandydatów przyjętych (oraz nieprzyjętych) w rekrutacji uzupełniającej. 
 
Woli uczęszczania do naszej Szkoły nie potwierdziły 2 osoby kandydujące do klasy matematyczno-fizyczno-teatrologicznej.
Ogłaszam zatem, że do 31 sierpnia do godziny 14.30 przyjmujemy podania osób pragnących dostać się do szkoły na wyżej wspomniane 2 wolne  miejsca w klasie mat-fiz-teatr.

W dniu 7 września 2018 r o godzinie 10.00 ogłosimy listę osób zakwalifikowanych. W tym samym dniu do godziny 14.30 oczekujemy  złożenia oświadczenia o treści „potwierdzam wolę uczęszczania do LO nr III” podpisanego przez Kandydata i/lub Jego/Jej Rodziców.

10 września do godziny 15.30 – termin na dostarczenie oryginałów dokumentów kwalifikacyjnych Kandydata.
Uwaga. W procedurze dopełniającej w/w wolne miejsca  mogą brać udział  WSZYSCY chętni, za wyjątkiem  uczniów już przyjętych do naszej Szkoły (w I-szym lub w II-gim naborze). Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest terminowe złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.