REKRUTACJA do LO nr III – nowe terminy i zmienione procedury

Drodzy Kandydaci.

W zakładce „Dla kandydatów” na tej stronie stronie znajdziecie  zaktualizowany kalendarz wszystkich  czynności rekrutacyjnych (aktualizacja na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19 maja 2020)
Rekrutacja zaczyna się już 15 czerwca 2020 roku.
Kandydaci do klasy architektonicznej składają wniosek NAJPÓŹNIEJ  do dnia 22 czerwca do godziny 15.00. Składanie wniosków przez  kandydatów do wszystkich pozostałych kończy się 10 lipca.
Nie obowiązuje w tym roku odrębny druk „zgłoszenia” na test predyspozycji do klasy architektonicznej. Zgłoszeniem na test jest wniosek o przyjęcie z zaznaczonym wyborem klasy architektonicznej (obojętnie na którym poziomie preferencji szkoły lub klasy).
Zwracam uwagę Kandydatów i ich Rodziców na istotną zmianę reguł i procedur.  Obywa się tylko jedna rekrutacja, tzw. rekrutacja zasadnicza.  Nie ma rekrutacji uzupełniającej. Kalendarz rekrutacyjny do klasy architektonicznej biegnie swoim własnym, wcześniejszym trybem. Jest tylko jeden termin testu predyspozycji. Obowiązują zmienione, krótsze terminy procedury odwoławczej. Wyniki rekrutacji mogą być w tym roku publikowane na stronach internetowych szkoły.
Pełny, zaktualizowany harmonogram rekrutacji oraz wszystkie przepisy szczególne, wynikające ze stanu epidemii znajdziecie w zakładce „Dla kandydatów” w dokumencie o nazwie  „Kalendarium postępowania rekrutacyjnego”.    

Michał Głowacki

List Kuratora Oświaty do maturzystów

Informujemy, że na stronie Kuratorium zamieszczony został  list  Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty do tegorocznych maturzystów.

ZMIANA GODZIN DYŻURÓW SEKRETARIATU w LO nr III

Z powodu wprowadzenia przez Rząd RP w dniu 20 marca 2020 roku  stanu epidemii na terenie całego kraju zmienione zostały godziny pracy sekretariatu naszego Liceum.

Sekretariat jest czynny (do odwołania) codziennie od godziny 10.00 do godziny 13.00.

Teren szkoły (boiska, teren zielony, ulica) jest zamknięty dla osób z zewnątrz. Obowiązuje zakaz wstępu

Pozostałe zasady kontaktu ze szkołą nie ulegają zmianie.

Michał Głowacki

dyrektor

REKRUTACJA do LO nr III r. szk. 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju odwołane zostają „Otwarte drzwi” do LO nr III . Spotkania z kandydatami do naszego Liceum zaplanowane na dzień 4-kwi-2020 odbędą się, mamy nadzieję, w innym terminie .
Regulamin Rekrutacji do LO nr III, opis klas, charakterystyka systemu kształcenia  i  pełna oferta edukacyjna na nowy rok szkolny znajduje się na tej stronie w zakładce DLA KANDYDATÓW.
Czytajcie, dzwońcie, pytajcie…
Czekamy na Was.

Michał Głowacki
dyrektor

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA INFORMUJEMY

Liceum Ogólnokształcące zawiesza wszelkie zajęcia dydaktyczne w okresie od 12 marca 2020 r do 26 kwietnia 2020 r włącznie. 

W tym czasie uczniowie nie przychodzą do szkoły i nie obywają się:

 • Zajęcia lekcyjne
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Obozy,  sesje naukowe, rozgrywki sportowe, próby teatralne, wycieczki, plenery, warsztaty i wszelkie inne formy zajęć z uczniami.

 

UWAGA: od dnia 17 marca 2020 do odwołania szkoła jest zamknięta  dla interesantów zewnętrznych.

Sekretariat pracuje codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

W razie pytań ze strony RODZICÓW lub w razie konieczności wydania lub złożenia dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny (numer telefonu i dane teleadresowe w zakładce KONTAKT).

Dyrekcja szkoły pełni dyżur codziennie  w godzinach od 12.00 – 13.00.  

W związku z zawieszeniem funkcjonowania obiektów sportowych (sale, siłownie, baseny itp.)  prosimy osoby korzystające z najmu w  LO nr III o  kontakt z Kierownikiem Administracyjnym (dane w zakładce KONTAKT)   celem ustalenia zasad odrobienia utraconych terminów.

W szkole zrealizowane zostały wszystkie zalecenia i instrukcje profilaktyki antywirusowej określone przez WHO (World Health Organization), Głównego Inspektora Sanitarnego, Premiera i Rząd RP w tym Ministra Edukacji Narodowej.

Nie odnotowano dotąd żadnego przypadku zarażenia koronawirusem wśród uczniów, pracowników lub nauczycieli szkoły.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów prowadzą (do odwołania) zajęcia zdalne przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi komunikacyjnych.

Bieżący (codzienny) serwis informacyjno-organizacyjny dla Rodziców, Nauczycieli, Uczniów  oraz Pracowników Administracji i Obsługi  jest  w sposób ciągły dostępny po zalogowaniu w dzienniku elektronicznym LO nr III.

Michał Głowacki

dyrektor LO nr III

REKRUTACJA 2020/2021 START

Drodzy Ósmoklasiści!
Ogłaszam rekrutację do naszego Liceum.
Otwieramy w tym roku 5 klas I:
 1. matematyczną – uniwersytecką (klasa I A,  tzw. mat-mat)
 2. architektoniczną na bazie profilu matematyczno-fizycznego (klasa I B, arch)
 3. matematyczno-informatyczną z rozszerzonym programem fizyki (klasa I C, mat-inf)
 4. matematyczno-fizyczną (I D, mat-fiz) oraz
 5. biologiczno-chemiczną (I E, biol-chem).
Zapraszamy Was serdecznie!
Na tej stronie, w zakładce DLA KANDYDATÓW znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI z załącznikami (w tym siatki godzin klas, opis profili i systemu nauczania, kalendarium rekrutacji, regulamin testu do klasy architektonicznej, druki i formularze rekrutacyjne).
Znajdziecie tam także Program Dnia Otwartych Drzwi.
Najbliższe terminy rekrutacyjne to:
 • „Drzwi otwarte” –  4 kwietnia 2020,  godz. 9.00 – 13.00
 • Zgłoszenie na test do klasy architektonicznej  – od 11 maja 2020 do 20 maja 2020 (do godziny 15.00)
 • Test kwalifikacyjny do klasy architektonicznej – 30 maja 2020 o godz. 9.00.

Tymczasem zapoznajcie się z Regulaminem, załącznikami, harmonogramem i rozglądnijcie się na naszej stronie głównej oraz na facebooku.

Czekamy na Was w Dniu Otwartych Drzwi.

Michał Głowacki  (dyrektor)

Pożegnanie Pani Hanny Garygi

„Wszystko przemija.
Człowiek mądry wie to od samego początku i niczego nie żałuje.”
Olga Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”

Z ogromnym smutkiem i zaskoczeniem przyjęliśmy  wiadomość o śmierci Pani Profesor Hanny Garygi.

Pani Profesor Hanna Garyga była i pozostanie uosobieniem ducha pedagogicznego naszego Liceum. Miłość do matematyki, pasja nauczania, serce dla uczniów,  osobista prawość, bezkompromisowość w kwestiach etycznych uczyniły Ją symbolem tego, czym Trójka chciałaby zawsze być.

Praca w szkole była Jej powołaniem. O sobie zawsze myślała jako o matematyku – kobiecie.
Była absolwentką naszego Liceum w klasie matematycznej uniwersyteckiej.  Była absolwentką wybitną –  laureatką Olimpiady Matematycznej.  Pokazała, że  dziewczyny z powodzeniem mogą konkurować  w tej dyscyplinie w chłopakami, co w tamtych czasach przeczyło utrwalonym  stereotypom.

Pani Hanna Garyga ukończyła matematykę teoretyczną  w Uniwersytecie Wrocławskim. W następnych latach odbywała studia doktoranckie w zespole Profesora Andrzeja Hulanickiego. Współpracowała wtedy z wybitnymi wrocławskimi matematykami, m. in. z Markiem Bożejką i Tadeuszem Pytlikiem.

Od 1 września 1987 r  do  31 sierpnia 2017 związana była zawodowo z  Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Uczyła matematyki i informatyki.  Była opiekunem i administratorem jednej z pierwszych (drugiej) pracowni komputerowych w naszej szkole.

Była wspaniałym, oddanym uczniom Wychowawcą.

Kochała poezję. Pisała, publikowała, miała pamiętne spotkania autorskie. Zawsze sprzeciwiała się  złu i głupocie – także tej, która była obecna w życiu politycznym i  społecznym.  Kochała zwierzęta. Była niesłychanie wrażliwa na wszelkie przejawy przemocy, okrucieństwa i wykorzystywania – zarówno ludzi jak i zwierząt.

Była duszą i sercem naszego szkolnego środowiska.

Będziemy myślami  i uczuciami zawsze z Hanią.

Michał Głowacki

Ogólnopolski ranking liceów – rok 2020

      

..a to nasza reprezentacja na gali finałowej w Warszawie. W środku Pani Ewa Szczęch Dyrektor Wrocławskiego Wydziału Edukacji oraz (od lewej):   Pan Tomasz Cygal, Pani Marta Helt , dyrektor Michał Głowacki, Pani Lucyna Dydyńska oraz Pani Edyta Waszak – Dobrowolska. Co pokazują Profesorowie ? 🙂

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo.

Z radością i nieskrywaną dumą zawiadamiam, że nasza Szkoła zdobyła w tym roku tytuł laureata XXII RANKINGU LICEÓW I TECHNIKÓW PERSPEKTYWY 2020. Zostaliśmy sklasyfikowani:

 • w rankingu maturalnym  – na miejscu V w Polsce (jest to wynik najlepszy w województwie dolnośląskim)
 • w rankingu  olimpijskim – na miejscu VIII (jest to wynik drugi w naszym województwie)
 • w zestawieniu łącznym – na miejscu VIII (drugim w województwie).

Tylko 2 raz w historii Szkoły znaleźliśmy się na miejscu wyższym – w roku ubiegłym było to miejsce VII, dwa lata temu – miejsce VI.
Największy „skok” odnotowaliśmy w wynikach matury – z miejsca XIII na miejsce V.

Pełne wyniki Rankingu są opublikowane na stronie www.perspektywy.pl.

Znaleźliśmy się ponownie w ścisłym  gronie laureatów tego prestiżowego rankingu we wszystkich 3 kategoriach: maturalnej, olimpijskiej i generalnej. To ogromny sukces całej naszej Społeczności: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły.
Dziękuję aktualny absolwentom – teraz studentom I-go roku. To oni przede wszystkim wypracowali ten sukces. Dziękuję olimpijczykom aktualnych klas II i III za ich pracę i wyniki.
Składam serdeczne gratulacje i dziękuję wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli – opiekunów olimpijczyków oraz nauczycieli przedmiotów maturalnych – zdawanych obowiązkowo oraz dodatkowo. Trudno nie docenić wkładu nauczycieli pozostałych przedmiotów, których praca, czasem nie wprost, przyczyniła się, a nawet zdecydowała  o ostatecznym sukcesie. Myślę tu o przedmiotach artystycznych, naukach społecznych oraz edukacji sportowej i dla bezpieczeństwa. Myślę z wdzięcznością o wspierającej roli naszej Biblioteki, naszego Pedagoga, naszego Prefekta i Katechetów.   
Niezależnie od naszego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach,  możemy docenić fakt utrzymywania się Szkoły, niezmiennie od wielu lat, w elitarnym gronie 10 najlepszych liceów w kraju. Dobrze pamiętać przy tym, że nasz wynik osiągnęliśmy nie dysponując porównywalnymi z  *topowymi* szkołami warunkami lokalowymi i finansowymi. Warto podkreślić, że nie istnieje u nas żaden, jawny lub ukryty, system dopłat obciążających rodziców. Nie mamy także dodatkowego subsydiowania przez instytucje zewnętrze (np. Uniwersytet czy bank). 
Pomimo, że programowo nie stawiamy na rywalizację, to z powodzeniem konkurujemy z najlepszymi. Dzieje się tak, bo od lat  stawiamy na wychowanie, motywację, rozwój kulturalny, rozwój fizyczny i, nie obawiam się tego dodać, rozwój duchowy naszych Podopiecznych. Ten sukces to prosty efekt dobrej (nawet chwilami bardzo) relacji uczeń – nauczyciel, serdecznej i opartej na dialogu współpracy z Rodzicami i, ogólnie, zdrowej atmosfery wychowawczej.

Za to wszystko drodzy Trójkowicze, szanowni Państwo, szanowni Rodzice NAJSERDECZNIEJ  DZIĘKUJĘ!

Michał Głowacki

Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, boisko do koszykówki i buty

 

Ks. Aleksander Zienkiewicz – Wujek

Drodzy Państwo, drodzy Trójkowicze.

Dnia 27 listopada br. w kościele św. Piotra i Pawła we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 4 odbędą się uroczystości związane z poświęceniem sarkofagu ze szczątkami Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza.

O godz. 18,30 będzie modlitwa z Różańcem, a o godz. 19,00 odbędzie się Msza św.

Ks. Aleksander – Wujek  był pierwszym po wojnie prefektem III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Po usunięciu religii ze szkoły przez władze komunistyczne Wujek stworzył niezwykły ośrodek duszpasterski „pod Czwórką”, który tłumnie odwiedzali uczniowie i absolwenci naszego Liceum. W roku 2018 , na wiosnę, zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Wujka.  Nasza Szkoła gościła wtedy wystawę obrazującą życie i pracę Wujka. Obyła się także w naszych murach konferencja poświęcona Wujkowi, w której uczestniczyli jego uczniowie,  podopieczni z pod Czwórki, aktualni uczniowie i nauczyciele LO nr III oraz gość specjalny ks. Andrzej Dziełak – postulator główny procesu beatyfikacyjnego Wujka.

Michał Głowacki

Pomnik Adama Mickiewicza – patrona naszego Liceum

Do społeczności LO nr III – uczniów, rodziców i nauczycieli.

Z wielką przyjemnością dowiedzieliśmy się,  że postanowiono dokonać ostatecznej realizacji wileńskiego projektu pomnika Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Liczący 12,25 m wysokości betonowy monument ma stanąć na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu (u zbiegu ulic Adama Mickiewicza i Mikołaja Kopernika) jako dzieło korespondujące z istniejącym już tam, pochodzącym z czasów niemieckich, kompleksem Hali Ludowej (Hala Stulecia) i Pawilonu Czterech Kopuł.
Powiązania Adama Mickiewicza z Wrocławiem, mimo że osobiście nigdy tu nie był, są znaczące. Po pierwsze tutaj jest przechowywany rękopis „Pana Tadeusza”. Sam Mickiewicz natomiast tłumaczył utwory wrocławianina Angelusa Silesiusa (Johannesa Schefflera), patronującego dzisiaj Wrocławskiej nagrodzie Poetyckiej „Silesius”.
Nasze Liceum postanowiło włączyć się w akcję promocji idei budowy Pomnika zbierając podpisy poparcia wśród pełnoletnich uczniów naszej szkoły, ich rodziców i członków rodzin oraz wśród pracowników i nauczycieli Szkoły.
Więcej szczegółowych informacji o genezie i przebiegu akcji budowy – w załączonej broszurze.

Michał Głowacki