Spotkanie z Rodzicami

Szanowni Państwo-Rodzice i Nauczyciele.
Spotkania wychowawców z Rodzicami odbędą się wg następującego harmonogramu:

 • PONIEDZIAŁEK 07.09 godz.17.30 – spotkania Rodziców z wychowawcami klas I.
 • WTOREK 08.09. godz.16.30 – spotkania Rodziców z wychowawcami klas III. Komitet studniówkowy (godz.17.00,sala 22).
 • WTOREK 08.09. godz.17.30 – spotkania Rodziców z wychowawcami klas II.

Zapraszam S.Inglot

Pożegnanie Dyrektora

Po raz pierwszy od trzydziestu lat rozpoczęliśmy nowy rok szkolny bez Pana Dyrektora. Trzydzieści lat, to cała epoka, która właśnie się skończyła. Trzydzieści lat, czyli trzy dekady, trzydzieści matur i co najmniej trzy duże reformy edukacji… Po trzydziestu latach w Trójce zakończył swą pracę na stanowisku dyrektora Pan Michał Głowacki.

Pan Michał Głowacki objął stanowisko dyrektora Liceum nr III w 1990 – w trudnym czasie transformacji ustrojowej, w czasie, w którym tak naprawdę nie było wiadomo, przed jakimi  wyzwaniami zostanie postawiona szkoła i jej pracownicy. Szybko okazało się, że sprostanie tym wyzwaniom nie było łatwe – kolejne reformy – zarówno organizacyjne, jak i programowe, zmieniająca się w ogromnym tempie rzeczywistość, pojawienie się nowoczesnych, wcześniej nieznanych narzędzi (komputery, internet), rozszerzenie wymagań wobec dyrektora szkoły, który musiał być nie tylko kierownikiem placówki edukacyjnej, ale i sprawnym menedżerem  – wszystko to wymagało niezwykłego zaangażowania i prawdziwego oddania się pracy. Takim właśnie dyrektorem był Pan Michał Głowacki – bezwzględnie oddanym szkole, nieustannie szukającym nowych rozwiązań wizjonerem, działającym zawsze w imię dobra Trójki  pedagogiem, dyrektorem, menedżerem.

Nasze liceum w ciągu tych trzydziestu lat pod przywództwem Pana Głowackiego nie tylko kontynuowało, ale  i rozwijało tradycję „starej Trójki” – szkoły znanej od początku istnienia zarówno z wysokiego poziomu nauczania, jak i z niezwykłej, panującej w niej przyjaznej atmosfery –  dzięki temu Trójka  obecnie należy do czołówki najlepszych liceów w Polsce.

To wszystko stało się możliwe dzięki stworzeniu przez Pana Dyrektora zarówno dla uczniów, jak i pracowników szkoły takiej przestrzeni, w której wszyscy tworzą szczególną wspólnotę, opartą na wzajemnym zaufaniu, życzliwości i poczuciu podmiotowości.

Dziękujemy, Panie Dyrektorze!

Uczniowie, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły.

Inauguracja nowego roku szkolnego w LO nr III

Uwaga uczniowie wszystkich klas.

Inauguracja nowego roku szkolnego w naszym Liceum odbędzie się w dniu 1 września według poniższego porządku.

 • godz. 8.00        spotkania uczniów  klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach
 • godz. 9.00        inauguracja roku szkolnego w sali gimnastycznej (tylko dla klas I)
 • godz. 9.30        spotkania uczniów  klas III z Wychowawcami w wyznaczonych salach
 • godz. 10.00      spotkania uczniów  klas II z Wychowawcami w wyznaczonych salach

Wszystkich uczniów wchodzących na teren Szkoły obowiązuje:

 • dezynfekcja rąk na wejściu
 • założenie maseczki
 • przestrzeganie zasady niezbliżania się do innych osób.

Maseczki można zdjąć po zajęciu miejsca w sali gimnastycznej (dystans 1,5 m) oraz po zajęciu miejsca w klasie (dystans 1,5 m).  Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie z objawami infekcji dróg oddechowych lub gorączką.

Uwaga pierwszoklasiści:

Na apelu ogólnym w sali gimnastycznej zajmujecie miejsca wyznaczone na schemacie ustawienia.  Po zajęciu właściwego miejsca możecie zdjąć maseczkę. Nie zbliżamy się do siebie, unikamy zagęszczeń i tłoku. Jesteśmy cierpliwi i czekamy, aż przejdą inni.

Stosujcie się do powyższych instrukcji w kolejnych dniach nauki w szkole.

 

Dyrektor szkoły.

Listy przyjętych w drugim naborze

Poniżej publikujemy listy kandydatów przyjętych do naszego Liceum w II naborze.

Gratuluję przyjętym uczniom . Proszę o zapoznanie się z moim listem do pierwszoklasistów oraz z informacjami organizacyjnymi i planistycznymi dotyczącymi nowego roku szkolnego w nowej szkole.  List i informacje znajdziecie na tej stronie w zakładce DLA KANDYDATÓW / INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH . 

Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa D

Michał Głowacki
(dyrektor)

Listy zakwalifikowanych w II naborze do LO nr III w r. szk. 2020/2021

Drodzy Kandydaci.

Gratuluję wszystkim uczniom zakwalifikowanym do naszego Liceum.

Przypominam, że warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie woli nauki przez dostarczenie oryginałów dokumentów. Należy to zrobić w dniach 26-27 sierpnia 2020 do godziny 14.00 .   Proszę nie zapomnieć o dołączeniu Karty Przyjętego do LO nr III oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych, (szczegóły w ogłoszeniu dotyczącym wyników I – go naboru).  Wszystkie niezbędne formularze są dostępne na tej stronie w zakładce „Dla kandydatów”.

Ostateczne listy listy przyjętych  ogłosimy 28 sierpnia 2020 ok. godziny 10.00.

W zakładce  DLA KANDYDATÓW / PRZYJĘCI znajdziecie mój list  do uczniów nowych klas I, informacje organizacyjne i porządkowe , plany lekcji wraz z komentarzem oraz opis aspektów sanitarnych Waszego powrotu do szkoły pracującej w trybie  stacjonarnym od 1 września.

Proszę Was o śledzenie komunikatów na tej stronie. Ze względu na utrzymujące się ryzyko zakażenia mogą nastąpić zmiany organizacyjne, o których będę Was w tym miejscu informował.

Do zobaczenia 1 września o godzinie 8.00 w Liceum Ogólnokształcącym nr III.


Klasa A

Klasa B
Klasa C
Klasa D

Michał Głowacki

Pożegnanie śp. Profesora Romana Wytyczaka

Z wielkim smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci Pana Romana Wytyczaka – geografa i kartografa, wybitnego Pedagoga i Wychowawcy, wieloletniego Nauczyciela w LO nr III we Wrocławiu.
Pan mgr Roman Wytyczak urodził się 22 lipca 1939 roku w Samborze woj. Lwów., wojnę spędził w Przemyślu. W 1946 roku wraz z rodzicami przyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane (Zachodnie) i zamieszkał w Żarach, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum. W 1957 rozpoczął studia w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych w zakresie geografii. Studiował w latach 1957/58 do 1962/63, kiedy to uzyskał tytuł magistra geografii 21.03.1963 r.
Pierwszą pracę podjął 01 września 1963 roku w Szkole Podstawowej Nr 32 we Wrocławiu,
następnie został przeniesiony służbowo z dniem 01 września 1969 roku do III Liceum Ogólnokształcącego (obecnie Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu), gdzie pracował jako nauczyciel geografii do 31 sierpnia 1985 roku.
14 października 1974 roku  Kurator Okręgu Szkolnego we Wrocławiu powołał Pana Romana Wytyczaka na stanowisko Profesora Szkoły Średniej, a 29 grudnia 1975 roku Profesor został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia”. Rok później, 14 października 1976 otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Posiadał honorową srebrną odznakę PTTK, odznakę za pracę z młodzieżą, honorową odznakę Turysta Dolnego Śląska.
Swoją miłością do turystyki, do krajoznawstwa zarażał i porywał uczniów, wychowanków III LO. Był wielkim Autorytetem Pedagogicznym i znawcą geografii – świata i Dolnego Śląska. Był animatorem i prekursorem wychowania poprzez działanie, eksplorację i poznawania świata wprost, na własne oczy –  pieszo,  pociągiem lub autobusem z literaturą fachową „pod pachą”.
Profesor Roman Wytyczak pracę dla III LO zakończył 35 lat temu ale pamięć i szacunek jaki zaskarbił sobie wtedy przetrwał do dziś w sercach i umysłach wielu Jego Kolegów, Koleżanek z Grona Pedagogicznego, licznych Absolwentów oraz piszącego te słowa.

Śp. Profesor Roman Wytyczak został pochowany 19 sierpnia 2020 roku na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Cześć Jego pamięci.

Michał Głowacki

Wyniki egzaminu maturalnego 2020 w LO nr III

Szanowni Państwo, drodzy Absolwenci i aktualni uczniowie!

Wszyscy uczniowie klas III zdali tegoroczny egzamin maturalny (co nie jest żadnym zaskoczeniem). Na poziomie wyników średnich – zdali ten egzamin znakomicie z wszystkich przedmiotów, w obu zakresach – podstawowym i rozszerzonym (matura obowiązkowa i przedmioty wybrane dodatkowo).

Cieszy, że przedmiotów dodatkowo wybranych było sporo – po 2 lub 3 dla jednego maturzysty.

Szczegółowy rozkład wyników w podziale na klasy, z zaznaczeniem liczby przystępujących oraz na tle wyników Wrocławia i Dolnego Śląska przedstawiamy w prezentacji umieszczonej na tej stronie w zakładce WYNIKI / MATURA 2020.

Gratuluję Maturzystom. Świat staje przed Wami otworem – wybierajcie dobrze i mądrze.

Cieszę się razem z Rodzicami i Nauczycielami, którzy są bez wątpienia współtwórcami sukcesu maturzystów, który to sukces jest także sukcesem całej Szkoły.

Z szacunkiem i pozdrowieniem

Michał Głowacki

Listy kandydatów przyjętych do LO nr III w I naborze

Uwaga Kandydaci do LO nr III.

Poniżej publikujemy listy Kandydatów PRZYJĘTYCH do klas pierwszych  w rekrutacji zasadniczej.
Ne wszystkie miejsca są obecnie osadzone. Dodatkowy nabór (tzw. II nabór) jest w toku.
Szczegółowe zasady i  terminy ubiegania się o wolne miejsca w II naborze podane są w moim poście  z dnia wczorajszego.

KLASA A
KLASA B
KLASA C
KLASA D
KLASA E
NIEPRZYJĘCI

Michał Głowacki

OGŁOSZENIE o II NABORZE do LO nr III

Drodzy Kandydaci do LO nr III

Imienne listy kandydatów PRZYJĘTYCH w I – szym naborze do poszczególnych klas ogłoszone zostaną 19 sierpnia 2020 r w godzinach przedpołudniowych.

Ogłaszam już teraz, że nasze Liceum przystępuje z dniem dzisiejszym do  REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na wolne miejsca. Są to miejsca, które nie zostały potwierdzone przez kandydatów zakwalifikowanych w I terminie. Oferujemy obecnie 28 wolnych miejsc, o które będzie można starać się w rekrutacji uzupełniającej (tzw. II nabór):

Są to następujące wolne miejsca:

 • klasa A matematyczna uniwersytecka – 7 wolnych miejsc. Przy ubieganiu się o miejsce w tej klasie nie jest wymagany test uzdolnień kierunkowych
 • klasa B architektoniczna – 4 wolnych miejsc. Do tej klasy obowiązuje test uzdolnień kierunkowych
 • klasa C matematyczno informatyczna – 10 wolnych miejsc
 • klasa D matematyczno fizyczna  – 7 wolnych miejsc
 • klasa E biologiczno chemiczna – brak wolnych miejsc (wszyscy kandydaci potwierdzili wolę).

Przypominam, że wniosek o przyjęcie w II naborze należy złożyć na specjalnym, uproszczonym formularzu, który jest udostępniony na naszej stronie w zakładce DLA KANDYDATÓW. Harmonogram II naboru jest następujący:

 • 19 sierpnia 2020 – jak była mowa wyżej, ogłosimy imienną listę kandydatów PRZYJĘTYCH w I naborze
 • 19-21 sierpnia 2020 do godziny 14.00 – następuje składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (kopie)
 • 25 sierpnia 2020 godzina 10.00 – ogłosimy listy zakwalifikowanych w II naborze
 • 26-27 sierpnia 2020 do godziny 14.00 – kandydaci potwierdzają wolę nauki w LO nr III  przez dostarczenie do Liceum oryginałów dokumentów
 • 28 sierpnia 2020 ok. godziny 10.00 – nastąpi ogłoszenie listy przyjętych w II naborze.

Uwaga:

W II naborze posługujemy się wyłącznie KOPIAMI (potwierdzonymi) dokumentów.

W II naborze mogą brać udział kandydaci przyjęci do innych szkół lub niezakwalifikowani do żadnej szkoły. Na tym etapie kwalifikowania nie ma potrzeby wycofywania dokumentów z innych szkół. 

W II naborze nie uczestniczą kandydaci przyjęci do LO nr III  w I naborze (znajdujący się na listach PRZYJĘTYCH w I naborze). W przypadku zakwalifikowania w II naborze  do naszego Liceum  kandydat powinien  wycofać dokumenty z innej szkoły i dostarczyć do LO nr III celem potwierdzenia woli. W przypadku niezakwalifikowania  w II naborze do LO nr III kandydat zachowuje swoje wszystkie prawa wynikające z faktu bycia przyjętym do innego liceum w I naborze.

Czekamy na Wasze wnioski. Próbujcie. Nabór do wszystkich klas LO nr III (z wyjątkiem klasy biologiczno-chemicznej) jest w toku.

Powodzenia!

Michał Głowacki

Listy kandydatów zakwalifikowanych do LO nr III

Drodzy Kandydaci.

Poniżej znajdziecie listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas w naszym Liceum.

Gratuluję serdecznie.

Pamiętajcie o  niezwłocznym POTWIERDZENIU woli przyjęcia. Proszę także o pobranie z zakładki  DLA KANDYDATÓW  wymaganych formularzy i zgód oraz dostarczenie ich do LO nr III wraz z oryginałami Waszych świadectw.

Szczegóły procedury znajdziecie w moim poście z dnia przedwczorajszego.

Michał Głowacki

(Wasz dyrektor)

KLASA 1A

KLASA 1B

KLASA 1C

KLASA 1D

KLASA 1E

Drodzy Kandydaci do Trójki wymienieni poniżej.

Nie traćcie ducha. Pamiętajcie o II naborze. Co roku pojawiają się wolne miejsca. Zasługujecie na nie. Bardzo chciałbym Was także przyjąć – nie rezygnujcie i próbujcie. Co należy robić napisałem w moim poście z dnia przedwczorajszego. Czytajcie i rozważajcie swoje decyzje.

Michał Głowacki

NIEZAKWALIFIKOWANI