Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław

BZ WBK 7 Oddział we Wrocławiu
ul. Braniborska 14, 50-102 Wrocław
51 1090 2398 0000 0001 3128 6224