Perspektywy

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.