Category: Rekrutacja

Koniec I naboru

Liceum Ogólnokształcące nr III zakończyło rekrutację do klas pierwszych 2023/2024 i dysponuje miejscami w klasach:

 • 1A – 6 wolnych miejsc
 • 1B –  brak wolnych miejsc
 • 1C – 7 wolnych miejsc
 • 1D – 8 wolnych miejsc
 • 1E – brak wolnych miejsc

Progi rekrutacyjne i informacje dla zakwalifikowanych

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zakwalifikowanym!
Poniżej prezentujemy progi rekrutacyjne w 1 naborze:

Klasa Próg
matematyczna – uniwersytecka laureat
architektoniczna – politechniczna 171,65
matematyczno – informatyczna 187,55
matematyczno – fizyczna 189,55
biologiczno – chemiczna laureat

Przypominamy o dostarczeniu oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie celem potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły wraz z wypełnionymi dokumentami dla osób zakwalifikowanych (KLIK) oraz dwoma zdjęciami do legitymacji.

Wyniki testu do klasy architektonicznej

UWAGA KANDYDACI DO KLASY ARCHITEKTONICZNEJ – POLITECHNICZNEJ

Wyniki testu do klasy architektonicznej wprowadza do systemu Szkolna Komisja Rekrutacyjna w terminie 10-14 lipca 2023.

Osoby zwolnione z testu (Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020.1036), jeśli spełnili kryteria podstawowe.) do chwili weryfikacji dokumentów złożonych w procesie rekrutacyjnym na listach zgłoszonych wykazane są jako osoby nieobecne na teście.

Wyniki testu z dnia 3.06 dostępne TUTAJ.

Rekrutacja 2023/2024

Drodzy Kandydaci!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024 dostępna jest TUTAJ.

Uwaga kandydaci do klasy architektonicznej!
W sekretariacie szkoły można nabyć książeczkę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi z rysunku. Mamy wielką nadzieję, że zeszyt ułatwi Wam przygotowanie do egzaminu.

Strona internetowa dnia otwartego

Wykaz podręczników dla klas pierwszych

Wykaz podręczników dla klas pierwszych dostępny jest TUTAJ.

Uwaga Kandydaci – progi punktowe i dokumenty – drugi nabór

Dziś ogłoszone zostały listy osób zakwalifikowanych do klas pierwszych w naborze uzupełniającym. Wyniki rekrutacji można sprawdzić na listach w siedzibie placówki oraz na stronie rekrutacji edu.wroclaw.pl.

Progi do klas :

 • Klasa A  – Matematyczna uniwersytecka – 177,15,
 • Klasa C – Matematyczno- informatyczna – 180,1,
 • Klasa D – Matematyczno-fizyczna – 178,05,
 • Klasa E – Biologiczno-chemiczna – 188, 70.

Osoby zakwalifikowane prosimy o dostarczenie w wyznaczonym terminie ( do 22.08.2022 godzina 15.00):

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 2 zdjęć (do legitymacji),
 • w przypadku laureatów Zdolnego Ślązaka i Olimpiad przedmiotowych oryginał zaświadczenia.

Oraz dokumentów do pobrania ze strony szkoły:

Koniec I naboru

Liceum Ogólnokształcące nr III zakończyło rekrutację do klas pierwszych 2022/2023 i dysponuje wolnymi miejscami w klasach:

 • 1A – 12 wolnych miejsc
 • 1C – 6 wolnych miejsc
 • 1D – 11 wolnych miejsc
 • 1E – 2 wolne miejsca

Uwaga Kandydaci – progi punktowe i dokumenty

Dziś ogłoszone zostały listy osób zakwalifikowanych do klas pierwszych. Wyniki rekrutacji można sprawdzić na listach w siedzibie placówki oraz na stronie rekrutacji edu.wroclaw.pl.

Progi do klas :

 • Klasa A  – Matematyczna uniwersytecka – 180,70,
 • Klasa B –  Architektoniczna-politechniczna – 163,75,
 • Klasa C – Matematyczno- informatyczna – 182,00,
 • Klasa D – Matematyczno-fizyczna – 183,30,
 • Klasa E – Biologiczno-chemiczna – 188, 60.

Osoby zakwalifikowane prosimy o dostarczenie w wyznaczonym terminie ( do 29.07.2022 godzina 15.00):

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 2 zdjęć (do legitymacji),
 • w przypadku laureatów Zdolnego Ślązaka i Olimpiad przedmiotowych oryginał zaświadczenia.

Oraz dokumentów do pobrania ze strony szkoły:

 

Skan pisma (pdf)

Dni otwarte

Drodzy Kandydaci!
Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty w naszym liceum już 2 kwietnia w godzinach 9:00 – 13:00.

Program dnia otwartego dostępny jest TUTAJ.

Strona dnia otwartego dostępna TUTAJ.

Informacja

Click to listen highlighted text!