Regulaminy

Regulamin edukacji zdalnej

Program Rozwoju Szkoły

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły zawierająca zarys programu wychowawczego, założenia dydaktyczne, charakterystykę głównych kierunków edukacyjnych, opis kierowania zmianą w szkole o dużej tradycji.

Program Wychowawczo –  Profilaktyczny

 

Regulamin Rady Pedagogicznej (11.12.2013)

Regulamin Rady Rodziców (27.03.2008)


Regulaminy i wnioski dot. wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych

Cele działalności turystycznej, założenia organizacyjne, zasady bezpieczeństwa.

Załączniki do regulaminu wycieczek szkolnych – dla uczestników

Kontrakt uczeń – szkoła, pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych.

Załączniki do regulaminu wycieczek szkolnych – dla organizatorów

Karta wycieczki, oświadczenie opiekunów w sprawie bezpieczeństwa uczniów, harmonogram wycieczki, wzór listy uczestników wycieczki.

Załączniki do regulaminu wycieczek szkolnych – pozostałe

Zasady zachowania uczniów na wycieczce szkolnej, ogólny regulamin kąpieliska – pływalni, regulamin kąpieli i plażowania.


Regulaminy i wnioski dot. IPN

czyli Indywidualnego Programu Nauczania.

Regulamin IPN z załącznikami

Wniosek o przyznanie IPN


Regulaminy i wnioski dot. ITN

czyli Indywidualny Tok Nauki.

Regulamin Indywidualnego Toku Nauki w LO nr III

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie Indywidualnego Toku Nauki (.PDF)

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie Indywidualnego Toku Nauki (.DOCX)

Załacznik nr 2 – Szkolna Lista Konkursów Przedmiotowych

Załącznik nr 3 – Lista Olimpiad Przedmiotowych


Regulaminy pracowni

Regulamin Biblioteki Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Regulamin Pracowni Komputerowej Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Regulamin Sieci Lokalnej i Użytkowania Komputerów Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Regulamin Użytkowania Sieci Bezprzewodowej Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu


Procedury

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w LO Nr III

 

Skip to content Click to listen highlighted text!