Projekty unijne

Tytuł projektu:
„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.07.02.02-02-0004/16-00

Źródło finansowania:

  • Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna
  • Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
  • Poddziałanie: 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Infrastruktura szkół ogólnokształcących) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Przedmiotem Projektu jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni: fizycznej i biologicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr III we Wrocławiu.

Celem projektu jest zapewnienie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie nauk poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr III we Wrocławiu.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

  • Całkowita wartość projektu: 600 000,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 510 000,00 PLN
  • Wkład własny: 90 000,00 PLN

Termin realizacji:
Realizację zadania zaplanowano w okresie od 25.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

Skip to content Click to listen highlighted text!