NOWA STRONA LO III

Szanowni Państwo, drodzy Trójkowicze.

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy dziś do Państwa/Waszego użytku nową (oficjalną) witrynę  Liceum Ogólnokształcącego nr III.

Witryna została zbudowana przez Maćka Radeckiego i Konrada Siudzińskiego – uczniów klasy III E, którym składam podziękowanie za wykonanie tej niełatwej pracy. Dziękuję, Maćku! Dziękuję Konradzie!

Dziękuję także Panu Profesorowi Michałowi Spytkowskiemu, który opiekował się całym przedsięwzięciem oraz Panu Andrzejowi Szreterowi, który administruje serwerem, na którym działa strona.

Pragnę wyrazić nadzieję, że nowa witryna i jej strony tematyczne będą się intensywnie i bezpiecznie rozwijać służąc jak najlepiej Uczniom i Szkole.   Sprzyja temu nowoczesny format informatyczny, w którym zaprogramowana została strona. Mam nadzieję, że się sprawdzi w praktyce.

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

Michał Głowacki

PLAN LEKCJI 2018/2019 – wersja HTML

Uwaga Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice.

Plan Lekcji 2018/2019 w wersji “interaktywnej” (HTML) jest dostępny na tej stronie w zakładce ZORZA.

MATURA 2018 – LO na tle Wrocławia i Dolnego Śląska

Szanowni Państwo.

W tym roku (podobnie jak w przeszłości) nasi wszyscy uczniowie zdali maturę.
Wyniki poszczególnych klas i Szkoły na tle wyników liceów województwa dolnośląskiego i Wrocławia prezentujemy na tej stronie w zakładce WYNIKI NAUCZANIA.
Absolwentów, uczniów, kandydatów i wszystkich zainteresowanych zapraszam do przeglądania i analizowania. Materiał jest bardzo ciekawy i może być powodem do uzasadnionej satysfakcji dla całej Trójki i jej sympatyków.

AKTUALIZACJA PLANU LEKCJI 2018/2019

Uwaga Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice.

Nastąpiła aktualizacja Planu Lekcji na nowy rok szkolny 2018/2019.
Plany znowelizowane są dostępne:

WOLNE MIEJSCA W LO nr III

Uwaga Kandydaci do LO nr III.
W dniu  29 sierpnia o godzinie 10.00 ogłosimy listę kandydatów przyjętych (oraz nieprzyjętych) w rekrutacji uzupełniającej. 
 
Woli uczęszczania do naszej Szkoły nie potwierdziły 2 osoby kandydujące do klasy matematyczno-fizyczno-teatrologicznej.
Ogłaszam zatem, że do 31 sierpnia do godziny 14.30 przyjmujemy podania osób pragnących dostać się do szkoły na wyżej wspomniane 2 wolne  miejsca w klasie mat-fiz-teatr.

W dniu 7 września 2018 r o godzinie 10.00 ogłosimy listę osób zakwalifikowanych. W tym samym dniu do godziny 14.30 oczekujemy  złożenia oświadczenia o treści “potwierdzam wolę uczęszczania do LO nr III” podpisanego przez Kandydata i/lub Jego/Jej Rodziców.

10 września do godziny 15.30 – termin na dostarczenie oryginałów dokumentów kwalifikacyjnych Kandydata.
Uwaga. W procedurze dopełniającej w/w wolne miejsca  mogą brać udział  WSZYSCY chętni, za wyjątkiem  uczniów już przyjętych do naszej Szkoły (w I-szym lub w II-gim naborze). Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest terminowe złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Drodzy Trójkowicze.
Zapraszam serdecznie na uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego i Galę Olimpijską w LO nr III w dniu 3 września o godzinie 9.00.
Proszę klasy o zajmowanie miejsc zgodnie z podanym schematem.
Klasy I przychodzą do szkoły godzinę wcześniej, tj. na godzinę 8.00.
Serdecznie proszę Pierwszoklasistów o przeczytanie mojego listu oraz o zapoznanie się z kilkoma informacjami praktycznymi na temat „szkolnej logistyki”.
Profesorów naszego Liceum zapraszam na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia o godzinie 9.00 (w budynku szkoły).
Oczekując Państwa Profesorów, nowych Nauczycieli, Uczniów, Pierwszoklasistów, Rodziców i Absolwentów na uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego w LO nr III serdecznie wszystkich pozdrawiam, łącząc wyrazy szacunku
Michał Głowacki
SKRÓCONY KALENDARZ PIERWSZYCH DNI NAUKI
03-wrze -2018 (poniedziałek)
Uroczysta Inauguracja nowego roku szkolnego
godz.8.00
spotkanie uczniów klas I z Wychowawcą
godz.9.00
ogólna inauguracja roku szkolnego i gala olimpijska
godz. 10.130
godzina wychowawcza dla wszystkich klas
godz. 12.00
Msza Św. w kościele p/w Św. Bonifacego rozpoczynająca Rok Katechetyczny i Rok Szkolny
04- wrze-2018 (wtorek)
godz. 8.15
Planowe lekcje (plany lekcji dostępne są we wcześniejszym “newsie” na tej stronie)
Na lekcjach 6 i 7 odbędzie się obowiązkowy „placement test” dla klas I:
– z języka angielskiego (6 – ta lekcja)
– z języka niemieckiego (lekcja 7 – ma). )
Uwaga: Blok Olimpijski dla klas I i nieliczne lekcje mogą zaczynać się już o godzinie 7.25 (na lekcji „zerowej”).  Proszę sprawdź to w planie swojej klasy.
05- wrze-2018 (środa)
godz. 7.25
Planowe lekcje.
Na lekcji 2 odbędzie się obowiązkowa, wrocławska diagnoza z matematyki dla klas I.
06- wrze-2018 (czwartek)
godz. 7.25
Planowe lekcje.
Na lekcji 2 i 3 odbędzie się obowiązkowa, wrocławska diagnoza z języka polskiego dla klas I.

REKRUTACJA DO LO nr III 2018/2019 – FINAŁ

Drodzy Kandydaci.

Dobiega końca rekrutacyjny proces.
Kalendarz nadchodzących zdarzeń jest następujący:
  • do 28.08.2018 r. do godziny 14.30 czekamy na potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych wymaganych dokumentów
  • 29 sierpnia o godzinie 10.00 ogłosimy listę przyjętych oraz podamy liczbę ewentualnych wolnych miejsc do każdej z klas (ewentualność ta dotyczy sytuacji, gdy któryś z kandydatów zakwalifikowanych w II-gim naborze nie potwierdzi woli przyjęcia do Szkoły)
  • do 31 sierpnia do godziny 14.30 przyjmujemy podania osób pragnących dostać się do szkoły na wyżej wspomniane, wolne (ewentualnie) miejsca
  • w dniu 7 września 2018 r o godzinie 10.00 ogłosimy listę osób zakwalifikowanych na w/w wolne miejsca. W tym samym dniu do godziny 14.30 oczekujemy potwierdzenia woli przyjęcia w formie oświadczenia o treści “potwierdzam wolę uczęszczania do LO nr III” podpisanego przez Kandydata i/lub Jego/Jej Rodziców
  • 10 września do godziny 15.30 – termin na dostarczenie oryginałów dokumentów kwalifikacyjnych Kandydata.
Uwaga. W procedurze dopełniającej ew. wolne miejsca (wolne po II-gim naborze) nie biorą udziału uczniowie już przyjęci do Szkoły (w I-szym lub w II-gim naborze). Biorą w nim udział wyłącznie kandydaci nieprzyjęci do Szkoły, którzy złożą odpowiedni wniosek we wskazanym wyżej terminie tj. do dnia 31 sierpnia do godziny 14.30.

Oferta pracy w LO nr III – historia i WOS

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu zaprasza do składania ofert  pracy w naszej szkole na stanowisku
nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
od  1 września 2018 r, na pełny lub niepełny (np. 1/2) etat (na umowę o pracę).
Oczekujemy ofert od Kandydatów, którzy:
– mają ukończone kierunkowe studia magisterskie na Uniwersytecie
– posiadają choćby niewielkie doświadczenie pedagogiczne lub pewien staż w pracy naukowej
– znają (lub mogą szybko poznać)  podstawę programową  historii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym i rozszerzonym
– znają tematykę i regulamin Olimpiady Historycznej / Olimpiady WOS (lub mogą szybko poznać, ew. sami byli w przeszłości uczestnikami tych Olimpiad).
Informacje szczegółowe można uzyskać  w LO Nr III przy ul. Składowej 5 w godzinach od 8.00 do 15.30 lub drogą e-mailową  sekretariat@lo3.wroc.pl .
Oferty pisemne proszę składać w sekretariacie lub drogą elektroniczną na podany wyżej adres.

PLAN LEKCJI 2018/2019 – wersja pdf

Uwaga Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Trójki.

 
Nowy Plan Lekcji :

na pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019  wraz z KOMENTARZEM wspólnym dyrektora i autorki planu jest dostępny w podanych wyżej lokalizacjach.
Dziękuję Autorce  za ułożenie obecnego, bardzo złożonego kombinatoryczne i organizacyjnie, Planu Lekcji.
Proszę o zapoznanie się z KOMENTARZEM i, oczywiście, samym Planem.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO LO nr III

Uwaga Kandydaci do LO nr III.
 
Ogłaszam oficjalnie REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do LO nr III na rok szkolny 2018/2019.
Oferujemy obecnie 20 wolnych miejsc, o które można się starać w rekrutacji uzupełniającej.
Są to następujące miejsca:
– 1 miejsce w klasie matematycznej I A (uniwersyteckiej)
– 3 miejsca w klasie architektonicznej I B (klasa autorska)
– 6 miejsc w klasie matematyczno fizyczno informatycznej I C
– 7 miejsc w klasie matematyczno fizycznej teatrologicznej  I D
– 3 miejsca w klasie biologiczno chemicznej I E.
Do klasy I A i klasy I B przyjmowani są kandydaci, którzy zaliczyli test uzdolnień kierunkowych (matematycznych lub rysunkowych). Wymóg ten nie dotyczy finalistów i laureatów oficjalnych olimpiad przedmiotowych (olimpiad dla uczniów gimnazjów i olimpiad dla liceów) oraz laureatów zDolnego Ślązaka.
Składanie wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej oraz  kopii dokumentów odbywa się do dnia 31 lipca 2018 r. do godziny 15.00 (w godzinach pracy sekretariatu, codziennie od godziny 9.00 do 13.00).
Uproszczony  formularz wniosku o przyjęcie można pobrać w tej lokalizacji. Można go także odebrać  w sekretariacie naszego Liceum.
Uwaga.
1. W naborze mogą wziąć udział WSZYSCY chętni – także kandydaci przyjęci w I-szym naborze do innego liceum. Złożenie wniosku nie wiąże się z ryzykiem utraty miejsca w innym liceum.
2. Formularz wniosku umożliwia zadeklarowanie wyboru jednego lub kilku oddziałów w naszym Liceum z określeniem priorytetów wyboru (można zadeklarować maksymalnie 5 oddziałów o różnych profilach).
3. II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych. W kwalifikacji kandydaci posługują się kopiami dokumentów i nie ma potrzeby wycofywania oryginałów z innej szkoły.
4. Oryginały są dostarczane po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do LO III w rekrutacji uzupełniającej, co nastąpi  w dniu 22 sierpnia 2018 w godzinach porannych (około 9.00).