REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO LO nr III

Uwaga Kandydaci do LO nr III.
 
Ogłaszam oficjalnie REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do LO nr III na rok szkolny 2018/2019.
Oferujemy obecnie 20 wolnych miejsc, o które można się starać w rekrutacji uzupełniającej.
Są to następujące miejsca:
– 1 miejsce w klasie matematycznej I A (uniwersyteckiej)
– 3 miejsca w klasie architektonicznej I B (klasa autorska)
– 6 miejsc w klasie matematyczno fizyczno informatycznej I C
– 7 miejsc w klasie matematyczno fizycznej teatrologicznej  I D
– 3 miejsca w klasie biologiczno chemicznej I E.
Do klasy I A i klasy I B przyjmowani są kandydaci, którzy zaliczyli test uzdolnień kierunkowych (matematycznych lub rysunkowych). Wymóg ten nie dotyczy finalistów i laureatów oficjalnych olimpiad przedmiotowych (olimpiad dla uczniów gimnazjów i olimpiad dla liceów) oraz laureatów zDolnego Ślązaka.
Składanie wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej oraz  kopii dokumentów odbywa się do dnia 31 lipca 2018 r. do godziny 15.00 (w godzinach pracy sekretariatu, codziennie od godziny 9.00 do 13.00).
Uproszczony  formularz wniosku o przyjęcie można pobrać w tej lokalizacji. Można go także odebrać  w sekretariacie naszego Liceum.
Uwaga.
1. W naborze mogą wziąć udział WSZYSCY chętni – także kandydaci przyjęci w I-szym naborze do innego liceum. Złożenie wniosku nie wiąże się z ryzykiem utraty miejsca w innym liceum.
2. Formularz wniosku umożliwia zadeklarowanie wyboru jednego lub kilku oddziałów w naszym Liceum z określeniem priorytetów wyboru (można zadeklarować maksymalnie 5 oddziałów o różnych profilach).
3. II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych. W kwalifikacji kandydaci posługują się kopiami dokumentów i nie ma potrzeby wycofywania oryginałów z innej szkoły.
4. Oryginały są dostarczane po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do LO III w rekrutacji uzupełniającej, co nastąpi  w dniu 22 sierpnia 2018 w godzinach porannych (około 9.00).