Oferta pracy w LO nr III – historia i WOS

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu zaprasza do składania ofert  pracy w naszej szkole na stanowisku
nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
od  1 września 2018 r, na pełny lub niepełny (np. 1/2) etat (na umowę o pracę).
Oczekujemy ofert od Kandydatów, którzy:
– mają ukończone kierunkowe studia magisterskie na Uniwersytecie
– posiadają choćby niewielkie doświadczenie pedagogiczne lub pewien staż w pracy naukowej
– znają (lub mogą szybko poznać)  podstawę programową  historii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym i rozszerzonym
– znają tematykę i regulamin Olimpiady Historycznej / Olimpiady WOS (lub mogą szybko poznać, ew. sami byli w przeszłości uczestnikami tych Olimpiad).
Informacje szczegółowe można uzyskać  w LO Nr III przy ul. Składowej 5 w godzinach od 8.00 do 15.30 lub drogą e-mailową  sekretariat@lo3.wroc.pl .
Oferty pisemne proszę składać w sekretariacie lub drogą elektroniczną na podany wyżej adres.