Wyniki testu do klasy architektonicznej

UWAGA KANDYDACI DO KLASY ARCHITEKTONICZNEJ – POLITECHNICZNEJ

Wyniki testu do klasy architektonicznej wprowadza do systemu Szkolna Komisja Rekrutacyjna w terminie 10-14 lipca 2023.

Osoby zwolnione z testu (Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020.1036), jeśli spełnili kryteria podstawowe.) do chwili weryfikacji dokumentów złożonych w procesie rekrutacyjnym na listach zgłoszonych wykazane są jako osoby nieobecne na teście.

Wyniki testu z dnia 3.06 dostępne TUTAJ.

Click to listen highlighted text!