PLAN LEKCJI 2018/2019 – wersja HTML

Uwaga Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice.

Plan Lekcji 2018/2019 w wersji „interaktywnej” (HTML) jest dostępny na tej stronie w zakładce ZORZA.

MATURA 2018 – LO na tle Wrocławia i Dolnego Śląska

Szanowni Państwo.

W tym roku (podobnie jak w przeszłości) nasi wszyscy uczniowie zdali maturę.
Wyniki poszczególnych klas i Szkoły na tle wyników liceów województwa dolnośląskiego i Wrocławia prezentujemy na tej stronie w zakładce WYNIKI NAUCZANIA.
Absolwentów, uczniów, kandydatów i wszystkich zainteresowanych zapraszam do przeglądania i analizowania. Materiał jest bardzo ciekawy i może być powodem do uzasadnionej satysfakcji dla całej Trójki i jej sympatyków.

AKTUALIZACJA PLANU LEKCJI 2018/2019

Uwaga Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice.

Nastąpiła aktualizacja Planu Lekcji na nowy rok szkolny 2018/2019.
Plany znowelizowane są dostępne:

WOLNE MIEJSCA W LO nr III

Uwaga Kandydaci do LO nr III.
W dniu  29 sierpnia o godzinie 10.00 ogłosimy listę kandydatów przyjętych (oraz nieprzyjętych) w rekrutacji uzupełniającej. 
 
Woli uczęszczania do naszej Szkoły nie potwierdziły 2 osoby kandydujące do klasy matematyczno-fizyczno-teatrologicznej.
Ogłaszam zatem, że do 31 sierpnia do godziny 14.30 przyjmujemy podania osób pragnących dostać się do szkoły na wyżej wspomniane 2 wolne  miejsca w klasie mat-fiz-teatr.

W dniu 7 września 2018 r o godzinie 10.00 ogłosimy listę osób zakwalifikowanych. W tym samym dniu do godziny 14.30 oczekujemy  złożenia oświadczenia o treści „potwierdzam wolę uczęszczania do LO nr III” podpisanego przez Kandydata i/lub Jego/Jej Rodziców.

10 września do godziny 15.30 – termin na dostarczenie oryginałów dokumentów kwalifikacyjnych Kandydata.
Uwaga. W procedurze dopełniającej w/w wolne miejsca  mogą brać udział  WSZYSCY chętni, za wyjątkiem  uczniów już przyjętych do naszej Szkoły (w I-szym lub w II-gim naborze). Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest terminowe złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Drodzy Trójkowicze.
Zapraszam serdecznie na uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego i Galę Olimpijską w LO nr III w dniu 3 września o godzinie 9.00.
Proszę klasy o zajmowanie miejsc zgodnie z podanym schematem.
Klasy I przychodzą do szkoły godzinę wcześniej, tj. na godzinę 8.00.
Serdecznie proszę Pierwszoklasistów o przeczytanie mojego listu oraz o zapoznanie się z kilkoma informacjami praktycznymi na temat „szkolnej logistyki”.
Profesorów naszego Liceum zapraszam na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia o godzinie 9.00 (w budynku szkoły).
Oczekując Państwa Profesorów, nowych Nauczycieli, Uczniów, Pierwszoklasistów, Rodziców i Absolwentów na uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego w LO nr III serdecznie wszystkich pozdrawiam, łącząc wyrazy szacunku
Michał Głowacki
SKRÓCONY KALENDARZ PIERWSZYCH DNI NAUKI
03-wrze -2018 (poniedziałek)
Uroczysta Inauguracja nowego roku szkolnego
godz.8.00
spotkanie uczniów klas I z Wychowawcą
godz.9.00
ogólna inauguracja roku szkolnego i gala olimpijska
godz. 10.130
godzina wychowawcza dla wszystkich klas
godz. 12.00
Msza Św. w kościele p/w Św. Bonifacego rozpoczynająca Rok Katechetyczny i Rok Szkolny
04- wrze-2018 (wtorek)
godz. 8.15
Planowe lekcje (plany lekcji dostępne są we wcześniejszym „newsie” na tej stronie)
Na lekcjach 6 i 7 odbędzie się obowiązkowy „placement test” dla klas I:
– z języka angielskiego (6 – ta lekcja)
– z języka niemieckiego (lekcja 7 – ma). )
Uwaga: Blok Olimpijski dla klas I i nieliczne lekcje mogą zaczynać się już o godzinie 7.25 (na lekcji „zerowej”).  Proszę sprawdź to w planie swojej klasy.
05- wrze-2018 (środa)
godz. 7.25
Planowe lekcje.
Na lekcji 2 odbędzie się obowiązkowa, wrocławska diagnoza z matematyki dla klas I.
06- wrze-2018 (czwartek)
godz. 7.25
Planowe lekcje.
Na lekcji 2 i 3 odbędzie się obowiązkowa, wrocławska diagnoza z języka polskiego dla klas I.

REKRUTACJA DO LO nr III 2018/2019 – FINAŁ

Drodzy Kandydaci.

Dobiega końca rekrutacyjny proces.
Kalendarz nadchodzących zdarzeń jest następujący:
  • do 28.08.2018 r. do godziny 14.30 czekamy na potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych wymaganych dokumentów
  • 29 sierpnia o godzinie 10.00 ogłosimy listę przyjętych oraz podamy liczbę ewentualnych wolnych miejsc do każdej z klas (ewentualność ta dotyczy sytuacji, gdy któryś z kandydatów zakwalifikowanych w II-gim naborze nie potwierdzi woli przyjęcia do Szkoły)
  • do 31 sierpnia do godziny 14.30 przyjmujemy podania osób pragnących dostać się do szkoły na wyżej wspomniane, wolne (ewentualnie) miejsca
  • w dniu 7 września 2018 r o godzinie 10.00 ogłosimy listę osób zakwalifikowanych na w/w wolne miejsca. W tym samym dniu do godziny 14.30 oczekujemy potwierdzenia woli przyjęcia w formie oświadczenia o treści „potwierdzam wolę uczęszczania do LO nr III” podpisanego przez Kandydata i/lub Jego/Jej Rodziców
  • 10 września do godziny 15.30 – termin na dostarczenie oryginałów dokumentów kwalifikacyjnych Kandydata.
Uwaga. W procedurze dopełniającej ew. wolne miejsca (wolne po II-gim naborze) nie biorą udziału uczniowie już przyjęci do Szkoły (w I-szym lub w II-gim naborze). Biorą w nim udział wyłącznie kandydaci nieprzyjęci do Szkoły, którzy złożą odpowiedni wniosek we wskazanym wyżej terminie tj. do dnia 31 sierpnia do godziny 14.30.

Oferta pracy w LO nr III – historia i WOS

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu zaprasza do składania ofert  pracy w naszej szkole na stanowisku
nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
od  1 września 2018 r, na pełny lub niepełny (np. 1/2) etat (na umowę o pracę).
Oczekujemy ofert od Kandydatów, którzy:
– mają ukończone kierunkowe studia magisterskie na Uniwersytecie
– posiadają choćby niewielkie doświadczenie pedagogiczne lub pewien staż w pracy naukowej
– znają (lub mogą szybko poznać)  podstawę programową  historii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym i rozszerzonym
– znają tematykę i regulamin Olimpiady Historycznej / Olimpiady WOS (lub mogą szybko poznać, ew. sami byli w przeszłości uczestnikami tych Olimpiad).
Informacje szczegółowe można uzyskać  w LO Nr III przy ul. Składowej 5 w godzinach od 8.00 do 15.30 lub drogą e-mailową  sekretariat@lo3.wroc.pl .
Oferty pisemne proszę składać w sekretariacie lub drogą elektroniczną na podany wyżej adres.

PLAN LEKCJI 2018/2019 – wersja pdf

Uwaga Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Trójki.

 
Nowy Plan Lekcji :

na pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019  wraz z KOMENTARZEM wspólnym dyrektora i autorki planu jest dostępny w podanych wyżej lokalizacjach.
Dziękuję Autorce  za ułożenie obecnego, bardzo złożonego kombinatoryczne i organizacyjnie, Planu Lekcji.
Proszę o zapoznanie się z KOMENTARZEM i, oczywiście, samym Planem.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO LO nr III

Uwaga Kandydaci do LO nr III.
 
Ogłaszam oficjalnie REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do LO nr III na rok szkolny 2018/2019.
Oferujemy obecnie 20 wolnych miejsc, o które można się starać w rekrutacji uzupełniającej.
Są to następujące miejsca:
– 1 miejsce w klasie matematycznej I A (uniwersyteckiej)
– 3 miejsca w klasie architektonicznej I B (klasa autorska)
– 6 miejsc w klasie matematyczno fizyczno informatycznej I C
– 7 miejsc w klasie matematyczno fizycznej teatrologicznej  I D
– 3 miejsca w klasie biologiczno chemicznej I E.
Do klasy I A i klasy I B przyjmowani są kandydaci, którzy zaliczyli test uzdolnień kierunkowych (matematycznych lub rysunkowych). Wymóg ten nie dotyczy finalistów i laureatów oficjalnych olimpiad przedmiotowych (olimpiad dla uczniów gimnazjów i olimpiad dla liceów) oraz laureatów zDolnego Ślązaka.
Składanie wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej oraz  kopii dokumentów odbywa się do dnia 31 lipca 2018 r. do godziny 15.00 (w godzinach pracy sekretariatu, codziennie od godziny 9.00 do 13.00).
Uproszczony  formularz wniosku o przyjęcie można pobrać w tej lokalizacji. Można go także odebrać  w sekretariacie naszego Liceum.
Uwaga.
1. W naborze mogą wziąć udział WSZYSCY chętni – także kandydaci przyjęci w I-szym naborze do innego liceum. Złożenie wniosku nie wiąże się z ryzykiem utraty miejsca w innym liceum.
2. Formularz wniosku umożliwia zadeklarowanie wyboru jednego lub kilku oddziałów w naszym Liceum z określeniem priorytetów wyboru (można zadeklarować maksymalnie 5 oddziałów o różnych profilach).
3. II nabór odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych. W kwalifikacji kandydaci posługują się kopiami dokumentów i nie ma potrzeby wycofywania oryginałów z innej szkoły.
4. Oryginały są dostarczane po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do LO III w rekrutacji uzupełniającej, co nastąpi  w dniu 22 sierpnia 2018 w godzinach porannych (około 9.00).

Mistrzostwa Polski w szachach – sukces LO nr III

Z radością informuję o znakomitym wyniku – zdobyciu miejsca IV przez  naszą reprezentację mieszaną(chłopcy i dziewczęta) w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach dla szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się w w Pokrzywnej w Górach Opawskich w dniach 23-26 maja 2018 r.
Awans do finału, po wielostopniowych eliminacjach (etap strefowy, wrocławski i dolnośląski), był już sukcesem! A tu TAKI WYNIK w elitarnym towarzystwie 18 najlepszych szachowo szkół w Polsce! Dodam, że tak wysoko, do finału, LO nr III dotarło w ostatnich latach czterokrotnie. Wynik tegoroczny jest powtórzeniem najlepszego wyniku historycznego. Dotąd zdobywaliśmy miejsca: 8 w roku 2015, 6 w roku 2016 oraz 4 w roku 2017.
Wielka to zasługa Opiekuna naszej Reprezentacji, znakomitego szachisty, Pana Adam Kaczyńskiego. Sukces, rzecz jasna, samych uczniów. Im wszystkim – Trenerowi i Zawodnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za świetną postawę, nie tylko przy „desce”.
Skip to content Click to listen highlighted text!